Oznamy – 28. nedeľa cez rok

Liturgický kalendár

Utorok Sv. Terézia od Ježiša, panna a učiteľka Cirkvi spomienka
Štvrtok Sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník spomienka
Piatok SV. LUKÁŠ, EVANJELISTA sviatok
NEDEĽA 29. cez rok

Slovensko sa v piatok, 18. októbra 2019, opäť pripojí k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotia v modlitbe ruženca za pokoj a jednotu vo svete. Cieľom tejto iniciatívy je povzbudiť deti k tomu, aby svojou modlitbou bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách. Ako povedal páter Pio: „Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení:“ My sa pripojíme v piatok o 9.00 modlitbou sv. ruženca v kostole Notre Dame. Modliť sa budú deti z cirkevnej školy. Kto chce, môže sa k nám pripojiť.

V sobotu 19.10.2019 sa v kostole u piaristov uskutoční Stretnutie spoločenstiev a priateľov Obnovy v Duchu Svätom. Podrobnosti sú na výveskách.

Na budúcu nedeľu budeme o 11,oo hod., vo farskom kostole, detská svätá omša.

Budúca nedeľa je Misijná, preto bude zbierka na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané chudobou. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

Pravidelná zbierka na opravy a údržby našich kostolov a farských budov bude poslednú októbrovú nedeľu

Všetci, ktorí majú záujem prijať sviatosť birmovania a spĺňajú podmienky, môžu si prevziať prihlášky v sakristii kostola a vyplnené priniesť osobne na farský úrad počas úradných hodín. Na birmovku sa môžu prihlásiť žiaci 9. ročníka ZŠ a starší. Prihlášky budeme prijímať do konca októbra.

Pre lepšiu komunikáciu sme zriadili pre farský úrad mobilný telefón. V prípade vážnej potreby môžete volať na číslo: 0910 852 349

Október – mesiac svätého ruženca.

Mimoriadny misijný mesiac 2019

Ohlášky.
Kanonické manželstvo chcú uzavrieť: Dušan Makiš, bývajúci v Trenčíne a Lucia Záhradníčková, bytom Nová Dubnica. Kto by vedel o prekážke pre ktorú by menovaní nemohli manželstvo uzavrieť, nech to oznámi na farskom úrade.