Oznamy – 30. nedeľa cez rok

Liturgický kalendár

Pondelok SV. ŠIMON A JÚDA, APOŠTOLI sviatok
Piatok VŠETKÝCH SVÄTÝCH slávnosť
Sobota Spomienka na všetkých verných zosnulých
NEDEĽA 31. cez rok

Dnes:

  • konáme pravidelnú zbierku na opravy a údržby našich kostolov a farských budov Vďaka za vaše milodary a vyprosujem Vám Božiu milosť a požehnanie.
  • sa budú po sv. omšiach predávať pred kostolom „sviečky za nenarodené deti“. Kúpou sviečok podporíme Fórum života.
  • kúpou perníkového srdiečka, pred kostolom, môžete prispieť na zmiernenie hladu vo svete.
  • budú vo farskom kostole Trenčín – Juh, od 9,30 do 18,oo h vystavené relikvie sv. Vincenta de Paul.

Do konca októbra sa môžu prihlásiť tí, ktorí majú záujem prijať sviatosť birmovania a spĺňajú podmienky, Vyplnené prihlášky treba priniesť osobne na farský úrad počas úradných hodín. Na birmovku sa môžu prihlásiť žiaci 9. ročníka ZŠ a starší.

V piatok, 1. novembra, máme slávnosť Všetkých svätých, cirkevne prikázaný sviatok. Sv. omše budú ako v nedeľu.

V sobotu na Pamiatku všetkých verných zosnulých budú sv. omše oko vo všedný deň. Bude aj sv. omša v kaplnke na cintoríne o 14,00.

Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spo-veď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas’ a Sláva). A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všedné¬mu. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.

Pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, 2. 11. 2019, o 10.30 hod. v llešháziovskej kaplnke farského kostola slávená zádušná sv. omša v mimoriadnej forme, t. j. po latinsky a na starom oltári, ktorý je spojený so stenou

Od prvej novembrovej soboty, 2. 11. 2019, sa bude v našej farnosti každú prvú sobotu v mesiaci konať Fatimska pobožnosť pod vedením kňaza.

S poľutovaním oznamujeme, že vzhľadom na malý záujem o sv. omšu v sobotu o 8,3o hod., vo farskom kostole, tieto sv. omše po prvej novembrovej nedeli rušíme.

Na budúcu nedeľu bude o 11,oo hod., vo farskom kostole, detská sv. omša.

Na potreby misii ste obetovali 1138,16 €. Nech vás Pán žehná !