Oznamy – 31. nedeľa cez rok

Liturgický kalendár

Pondelok Sv. Karol Borromejský, biskup spomienka
Utorok Sv. Imrich spomienka
Sobota Výročie posviacky Lateránskej baziliky sviatok
NEDEĽA 32. cez rok

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, preto v kaplnke sv. Anny je celodenná poklona pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou. Poklona začne po sv. omši a záverečné požehnanie bude o 17.30.

Vo štvrtok máme kňazskú rekolekciu. Z tohto dôvodu bude vo štvrtok v kaplnke sv. Anny sv. omša už o 8.00. Tento deň je zároveň dňom modlitieb za duchovné povolania. Pamätajte, prosím, na to aj vo svojich súkromných modlitbách.

V dňoch od 1. – 8. novembra môžeme získať odpustky pre duše v očistci za týchto podmienok: svätá spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca (Verím v Boha, Otče náš, Zdravas a Sláva), nábožná návšteva cintorína a modlitba za zosnulých. Pri splnení tohto všetkého treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému

S poľutovaním oznamujeme, že vzhľadom na malý záujem o sv. omšu v sobotu o 8,3o hod., vo farskom kostole, tieto sv. omše rušíme.

Na budúcu nedeľu budeme o 11,oo hod., vo farskom kostole, vysluhovať sviatosť krstu.