Oznamy – 32. nedeľa cez rok

Liturgický kalendár

Pondelok Sv. Martin z Tours, biskup spomienka
Utorok Sv. Jozafát, biskup a mučeník spomienka
Sobota Sv. Albert Veľký, biskup a učiteľ Cirkvi sviatok
NEDEĽA 33. cez rok

Inšpirovaní priateľským gestom sv. Martina, ktorý sa podelil s chudobným o svoj plášť, čím v ňom zapálil svetlo nádeje a lásky, organizuje Centrum pre rodinu Trenčín, dňa 11.11. 2019, lampiónový sprievod sv. Martina. Program stretnutia: o 16,oo h. Tvorivá dielnička pre deti, ktoré by si chceli vytvoriť vlastný lampión a o 17,oo h. Lampiónový sprievod na Mierovom námestí. Po ukončení sprievodu bude pre deti poskytnuté občerstvenie. Srdečne pozývame deti, rodičov i celé rodiny a tešíme sa.

Centrum pre rodinu ďalej pozýva v nedeľu 17. novembra 2019 na turistický výlet na rozhľadňu Veľký Lopeník. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke centra.

V tomto roku si pripomenieme 30. výročie pamätných udalosti y roku 1989. Z programu osláv vyberáme a zároveň pozývame na kladenie vencov k Pamätníku obetiam komunizmu na Námestí sv. Anny o 16,oo h. a bude pokračovať ďakovnou sv. omšou v Piaristickom kostole sv. Františka Xaverského na Mierovom námestí o 18,oo h.

Stretnutie birmovancov bude v piatok, 22.11., po sv. omši o 17,oo hod. Účasť je povinná!

Členovia SSV si môžu v predajni na Mierovom námestí vyzdvihnúť podielové knihy.

Dobrodinca, ktorý by chcel podarovať vianočný strom na výzdobu kostola nech sa prihlási v sakristii alebo na farskom úrade. Už vopred, v mene všetkých, úprimne ďakujeme a želáme Božie požehnanie.

Na budúcu nedeľu bude pravidelná zbierka na opravy našich kostolov a farských budov. Za vaše milodary vyslovujeme vopred úprimné Pán Boh zaplať. Sv. omša o 9.00 vo farskom kostole na budúcu nedeľu bude obetovaná za všetkých dobrodincov.

Na budúcu nedeľu o 11,oo hod., bude vo farskom kostole detská sv. omša.