Oznamy – 4. adventná nedeľa

Liturgický kalendár

Streda Narodenie Pána slávnosť
Štvrtok Sv. Štefan, diakon a mučeník sviatok
Piatok Sv. Ján, apoštol sviatok
Sobota Sv. neviniatka, mučeníci sviatok
NEDEĽA Svätá rodina sviatok

Dnes, nedeľa 22.12., je ešte spoločné vysluhovanie sviatosti zmierenia, v kostole piaristov od 15 – 17:30.

V kostoloch pred svätými omšami v tieto dni budeme spovedať len v súrnych prípadoch.

Sväté omše počas sviatkov budú nasledovne:

farský kostol Noter Dame kaplnka sv. Anny
24.12. 23.00 7.00, 24.00 8.00, 22.00
25.12. 9.00, 11.00 7.00, 8.30, 18.30 8.00
26.12. 9.00, 11.00 7.00, 8.30 8.00

V kostole Notre Dame budú 25.12. o 18.00 slávnostné vešpery.

Na webovej stránke farnosti alebo vzadu v kostole sa môžete prihlásiť do 25.12. tí, ktorí chcete prijať koledníkov.

Duo sakrálnej hudby “Sanctus”, absolventi hudobnej Akadémie, nás budú spevom doprevádzať počas sv. omší: 25.12. v Notre Dame o 9.00h a 18.30h a 26.12. vo farskom kostole o 9.00h a 11.00h. Po sv. omšiach nasleduje malý koncert. Dobrovoľný príspevok pri východe z kostola bude použitý na liečbu chorého syna umelcov.

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli priviezť a osadiť vianočné stromčeky v kostoloch, ako i darcom.

Kvôli sviatkom sú upravené aj úradné hodiny na farskom úrade. Tí, ktorí potrebujú vybaviť svoje záležitosti, urobte tak prosím po telefonickom dohovore.