Oznamy – Nedeľa sv. rodiny

Liturgický kalendár

Utorok Sv. Silvester, pápež spomienka
Streda Panna Mária Bohorodička slávnosť
Štvrtok Sv.Bazil Veľký a Gregor Naziánsky spomienka
Piatok Najsvätejšie meno Ježiš spomienka
NEDEĽA 2. nedeľa po Narodení Pána sviatok

Srdečne všetkých pozývame na Jasličkovú pobožnosť, ktorá bude dnes, v nedeľu, o 15 hodine vo farskom kostole. Účinkovať budú folklóristi z Oščadnice.

Sväté omše budú v utorok budú nasledovne:

Notre Dame 7.00 a 16.00
farský kostol 16.00
kaplnka sv. Anny 8.30

V stredu je cirkevne prikázaný sviatok, sväté omše budú ako v nedeľu.

V sobotu, 4.1. bude fatimská slávnosť vo farskom kostole. Začne o 7:45 modlitbou posvätného ruženca a bude pokračovať svätou omšou.

Spovedať v deň prvého piatku budeme klasicky pol hodinu pred sv. omšou, nakoľko bolo veľké predvianočné spovedanie pred pár dňami.

V sakristiách sa môžu prihlásiť tí, ktorí si želajú požehnať dom, ktorí ešte požehnaný nebol. Chodiť budeme 6.1. v poobedňajších hodinách.

Kvôli sviatkom sú upravené aj úradné hodiny na farskom úrade. Tí, ktorí potrebujú vybaviť svoje záležitosti, urobte tak prosím až po telefonickom dohovore.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostoly a farské budovy.

V sobotu, 11.1. bude slávená o 10.00hod v mimoriadnej forme na hlavnom oltári vo farskom kostole, vianočná svätá omša.

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli priviesť a osadiť vianočné stromčeky v kostoloch, darcom, tým, ktorí ich ozdobili a tiež našim farníkom p. Uherovi a p. Gunišovej za renováciu betlehemu vo farskom kostole. Tiež, nech je Pán odmenou všetkým, ktorí akokoľvek prispeli ku dôstojnému sláveniu Vianoc: hudobníkom, kostolníčkam, spevákom, aranžérom, upratujúcim, miništrantom atď.