Oznamy – 2. nedeľa po Narodení Pána (5.1.2020)

Liturgický kalendár

Pondelok Zjavenie Pána slávnosť
NEDEĽA Nedeľa Krstu Krista Pána sviatok

pondelok je cirkevne prikázaný sviatok, sväté omše budú ako v nedeľu. Pri nich budeme požehnávať Trojkráľovú vodu, ktorú si môžete zobrať domov.

Zajtra, v pondelok, budeme v poobedňajších hodinách požehnávať príbytky tých, ktorí sa prihlásili v sakristiách.

6.1.2020 sa uskutoční o 16.00h v Piaristickom kostole Trojkráľový koncert speváckeho zboru Piarissima a Komorného orchestra ZUŠ Pádivého. 

Dnes je zbierka na kostoly a farské budovy.

Vo  štvrtok, 9.1. bude sv. omša v Kaplnke sv. Anny slávená už o 8.00h,  pretože máme rekolekcie.

V piatok, 10.1. je o 16.00h vo farskom kostole sv. omša pre birmovancov a po nej stretnutie.

V sobotu, 11.1. bude slávená o 10.00h v mimoriadnej forme na hlavnom oltári vo farskom kostole vianočná svätá omša.

Úradné hodiny na farskom úrade sú už v riadnom čase, uverejnenom na webovej stránke farnosti. Zajtra 6.1. nebude stránkový deň.