Oznamy – Krst Krista Pána (12.1.2020)

Liturgický kalendár

Piatok Sv. Anton, opát spomienka
NEDEĽA 2. cez rok sviatok

V dnešnú nedeľu sa končí Vianočné obdobie. Stromčeky ako ozdoba môžu zostať v kostoloch do 2.2., do sviatku Obetovanie Pána.

Od 18. – 25. 1. prežívame v Cirkvi Týždeň jednoty kresťanov. Pamätajme na tento úmysel, na ktorom záležalo aj Ježišovi Kristovi, v našich spoločných modlitbách pred svätými omšami aj v súkromí. 

Ešte raz úprimne a zo srdca chceme poďakovať, v mene celého farského spoločenstva, všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojný a slávnostný priebeh vianočných sviatkov. Ďakujeme našim kostolníčkam, organistom, všetkým, ktorí zdobili a čistili naše kostoly, miništrantom… Nech Pán Boh vašu obetavosť odmení svojím požehnaním.

Centrum pre rodinu Trenčín pozýva v nedeľu 26. januára 2020 v čase od 15:30 do 17:30 do priestorov centra na Farskej 12 na pravidelné Tvorivé dielne.

Veľmi pekne ďakujeme, v mene nás všetkých, Bohu známym dobrodincom za milodary na potreby farnosti:
Zbierka minulú nedeľu: 1648,23 €
Predstaviteľ nemenovanej spoločnosti: 200 €
Na účet farnosti : 100 €
Nech Vás Pán odmení !