Oznamy – 2. nedeľa cez rok

Liturgický kalendár

Pondelok Sv. Sebastián, mučeník spomienka
Utorok Sv. Agnesa, panna a mučenica spomienka
Streda Sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi spomienka
Sobota Obrátenie sv. Pavla sviatok
NEDEĽA 3. cez rok sviatok

Od 18. – 25. 1. prežívame v Cirkvi Týždeň jednoty kresťanov. Pamätajme na tento úmysel, na ktorom záležalo aj Ježišovi Kristovi, v našich modlitbách nielen pred svätými omšami , ale i pri súkromných modlitbách.

Z nariadenia Svätého otca Františka, budeme budúcu 3. cezročnú nedeľu sláviť v celej Cirkvi ako Nedeľu Božieho Slova. Úmyslom pápeža je priblížiť tento poklad veriacim a pripomenúť nezastupiteľnú úlohu Svätého Písma v duchovnom živote každého z nás. Pozývame vás na stretnutie „Otvor a čítaj“ do kostola Notre Dame v nedeľu, 26.01., o 15,oo h. Prineste si sv Písmo a dobrú náladu.

Ďakujem veľmi pekne animátorom i deťom, ktorí sa zapojili do koledovania v našej farnosti a rovnako ďakujem vám, ktorí ste ich prijali a obetovali ste 2640 eur na pomoc biednym v Afrike.

V tomto roku si pripomíname 20. výročie založenia Katolíckej univerzity v Ružomberku. Po jedenásty krát bude sláviť v poslednú januárovú nedeľu, v tomto roku 26. januára, „Nedeľu Katolíckej univerzity“.