Oznamy – 1. pôstna nedeľa (1.3.2020)

Liturgický kalendár

NEDEĽA 2. pôstna sviatok

Dnes je jarná predpísaná zbierka na charitu. Almužna je jedným zo skutkov lásky, nech ju Pán od vás príjme a požehná vás.

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Celodenná adorácia v Kaplnke sv. Anny začne po sv. omši a slávnostné požehnanie bude o 17:30.

V piatok je prvý piatok. Spovedať budeme približne ¾ hodinu pred sv. omšami.

Na budúcu sobotu, prvú v mesiaci bude vo farskom kostole Fatimská pobožnosť pod vedením kňaza. Začiatok je o 7:45 modlitbou posv. ruženca a o 8:30 nasleduje sv. omša.

8.3., na 2. pôstnu nedeľu bude naša farnosť predsedať modlitbe krížovej cesty na pútnickom mieste Skalka. Začiatok bude o 14:30. Autobus bude odchádzať zo zastávky pri Trenčane o 13:45.

V sobotu 14.3. bude slávená pôstna tichá sv. omša v mimoriadnej forme vo farskom kostole o 10. hodine.

V piatky bude bývať ¾ hodinu pred sv. omšou pobožnosť Krížovej cesty ( v Kostole ND nebude pred rannou ale večernou). Takisto v nedeľu o 14:30 vo farskom kostole, o 15. v Kaplnke sv. Anny a o 17:45 v ND. Pod vedením kňaza bude  nedeľu vo farskom kostole.

Po zmene úradných hodím, ktoré sme urobili cez leto a po prosbách vyjsť v ústrety pracujúcim, vás informujeme, že úradné hodiny na farskom úrade budeme mať nasledovne:

Pondelok 14 – 15 h.
Utorok 14 – 15 h.
Streda 14 – 15 h.
Piatok 9 – 10 h.