Oznamy – 7. nedeľa cez rok (23.2.2020)

Liturgický kalendár

Streda Popolcová streda kajúci deň
NEDEĽA 1. pôstna sviatok

Na popolcovú stredu je deň pokánia v celej Cirkvi
/V tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života. Zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života./

8.3., na 2. pôstnu nedeľu bude naša farnosť predsedať modlitbe krížovej cesty na pútnickom mieste Skalka. Začiatok bude o 14:30. Autobus bude odchádzať zo zastávky pri Trenčane o 13:45.

Na Skalke sa tiež uskutoční pôstna duchovná obnova, v dňoch 13. – 15. 3. Informácie si môžete pozrieť na nástenkách.

V piatky bude bývať ¾ hodinu pred sv. omšou pobožnosť Krížovej cesty (v Kostole ND nebude pred rannou ale večernou). Takisto v nedeľu o 14:30 vo farskom kostole, o 15. v Kaplnke sv. Anny a o 17:45 v ND.

Na budúcu nedeľu bude jarná predpísaná zbierka na charitu.