Oznamy – 6. nedeľa cez rok (16.2.2020)

Liturgický kalendár

Sobota Katedra sv. Petra sviatok
NEDEĽA 7. cez rok sviatok

Centrum pre rodinu Trenčín pozýva v nedeľu 16. februára v čase od 15:30 do 17:30 do priestorov centra na Farskej 12 na pravidelné Tvorivé dielne. Prineste si so sebou 3 rodinné fotografie, ktoré časovo znázornia vašu spoločnú rodinnú históriu.

8.3., na 2. pôstnu nedeľu bude naša farnosť predsedať modlitbe krížovej cesty na pútnickom mieste Skalka. Začiatok bude o 14:30. Pôjde autobus, v sakristiách sa môžete prihlásiť, bližšie informácie vám oznámime neskôr.

Na Skalke sa tiež uskutoční pôstna duchovná obnova, v dňoch 13. – 15. 3. Informácie si môžete pozrieť na nástenkách.