Oznamy – 5. nedeľa cez rok

Liturgický kalendár

Pondelok Sv. Školastika, panna spomienka
Utorok Panna Mária Lurdská spomienka
NEDEĽA 5. cez rok sviatok

V dnešnú nedeľu je zbierka na naše kostoly a farské budovy. Za každý milodar nech vás Pán požehná.

V dňoch 10. – 16. 2. 2020 prebehne na Slovensku už po desiatykrát celoslovenská kampaň Národný týždeň manželstva. Tento ročník sa bude niesť v duchu motta: “Náš príbeh”. Aj v meste Trenčín je pre manželské páry pripravených množstvo podujatí a špeciálnych ponúk. Bližšie informácie nájdete na výveskách, webovej stránke a facebooku CPR.
Vo štvrtok 13.2. sa bude v kostole Sv. rodiny na Juhu pri tejto príležitosti slúžiť sv. omša s možnosťou obnovy manželského súhlasu, ktorou bude sprevádzať kapela Lámačské chvály.

Vo štvrtok bude celodekanátne stretnutie kňazov v našej farnosti. Stretnutie sa začne vo farskom kostole o 9. hod. adoráciou a po nej bude slúžená sv. omša o 9:30. Z tohto dôvodu poobede sv. omša o 16. nebude. V kaplnke sv. Anny bude slávená sv. omša už o 8. hod.

Sviatosť pomazania chorých budeme vysluhovať pri sv. omšiach v stredu pred Zeleným štvrtkom, 8.4. 2020.

Stretnutie birmovancov bude v piatok, 14.2., o 16. hodine bude vo farskom kostole sv. omša, po nej samotné stretnutie.