Oznamy – 4. nedeľa cez rok

Liturgický kalendár

Pondelok Sv. Blažej, biskup a mučeník spomienka
Streda Sv. Agáta, panna a mučenica spomienka
Štvrtok Sv. Pavol Miki a spol., mučeníci spomienka
NEDEĽA 5. cez rok sviatok

Dnes, na sviatok Obetovania Pána slávime v Cirkvi Deň zasväteného života. Pamätajme v našich modlitbách na všetkých, ktorí sa zasvätili Pánu Bohu, najmä na tých, ktorí svoje povolanie vykonávajú v našej farnosti.

V piatok máme prvý piatok. Spovedať budeme približne hodinu pred sv. omšami.

Ešte sú voľné miesta na Modlitbový deň k úcte Matke všetkých národov, ktorý bude v Nitre, 15.2. Program a možnosť prihlásenia nájdete na nástenke.

V našej farnosti bude od piatka, 7.2. do nedele 9.2. prebiehať evanjelizačné stretnutie – On je živý. Stretnutie sa uskutoční v športovej hale. Bohatý program nájdete na nástenke.

Na budúcu nedeľu zbierka na naše kostoly a farské budovy. Za každý milodar nech vás Pán požehná.

Stretnutie birmovancov bude v piatok, 14.2., o 16. hodine bude vo farskom kostole sv. omša, po nej samotné stretnutie.