FARSKÉ OZNAMY - 20. NEDEĽA CO (16. 8. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 20. NEDEĽA CO (16. 8. 2020)

DVADSIATANEDEĽAVCEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár

20.8.štvrtokSv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvispomienka
21.8.piatokSv. Pia X., pápežaspomienka
22.8.sobotaPanny Márie Kráľovnejspomienka
23.8.nedeľaDvadsiataprvá nedeľa v Cezročnom období

Už teraz pozývame všetkých birmovancov na modlitbovo – organizačné stretnutie, ktoré sa uskutoční týždeň pred birmovkou, teda 29. 8. 2020 o 9.00 hod. vo farskom kostole. Účasť je nanajvýš potrebná.

Takisto znova pozývame dospelých, ktorí majú záujem prijať iniciačné sviatosti (krst, birmovanie, sv. prijímanie), aby sa v tomto mesiaci prihlásili k prírave, ktorá by mala začať na jeseň. Prihlásiť sa je potrebné osobne na farskom úrade v čase úradných hodín.

V sobotu, 22. 8. 2020 sa bude konať púť k Panne Márie Kráľovnej, Matke milosrdenstva v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na neďalekej hore Butkov. Program si môžete pozrieť na nástenkách.

Rímskokatolícka cirkev farnosť Trenčín, Mariánske námestie 2, 911 01 Trenčín, 032 743 32 76, 0910 852 349