POVINNOSŤ "ŠACHOVNICOVÉHO SEDENIA" NA BOHOSLUŽBÁCH - DôLEŽITE!

POVINNOSŤ “ŠACHOVNICOVÉHO SEDENIA” NA BOHOSLUŽBÁCH – DôLEŽITE!

Upozorňujeme veriacich našej farnosti, ako aj všetkých, ktorí sa zúčastňujú liturgických slávení v našich kostoloch, že až do odvolania je na bohoslužbách povinný sociálny odstup (min. 2 metre) medzi osobami alebo skupinami osôb žijúcich v jednej domácnosti.

Ďalej vás veľmi pekne prosíme, aby sme v týchto dňoch zvlášť obozretne dodržiavali protipandemické opatrenia pri bohoslužbách: nosenie rúšok, dezinfekciu rúk, kašľanie a kýchanie do vreckoviek prípadne lakťových ohybov a dôstojné a úctivé prijímanie Eucharistie na ruku. Tieto opatrenia, vrátane “šachovnicového sedenia” sa vzťahujú aj na svadby. Okrem toho prosíme všetkých, ktorí majú nariadenú karanténu alebo aj najmenšie príznaky respiračných ochorení, aby zostali doma a využili možnosť spojiť sa s nami duchovne alebo prostredníctvom internetového prenosu. Kňaz – hlavný celebrant, nemusí mať podľa doteraz platných usmernení počas bohoslužby rúško, ak je medzi ním a ostatnými účastníkmi liturgie dodržaný primeraný odstup. Na rozdávanie sv. prijímania si však on i každý iný rozdávateľ Eucharistie vždy rúško dáva a dezinfikuje si ruky pred i po rozdávaní. Nech je aj v tomto prípade naše kresťanské svedectvo príkladné, aby sme predišli ďalšiemu zákazu verejných slávení a najmä šíreniu epidémie.