OMŠE, SPOVEDANIE, POHREBY A KANCELÁRIA OD 18. 12. 2020 - DôLEŽITÉ!

OMŠE, SPOVEDANIE, POHREBY A KANCELÁRIA OD 18. 12. 2020 – DôLEŽITÉ!

Na základe osobitných protipandemických opatrení vyhlásených kompetentnými civilnými i cirkevnými autoritami, oznamujeme, že OD 18. 12. 2020 AŽ DO ODVOLANIA:

  • nebudú slávené verejné sv. omše v kostoloch a kaplnkách našej farnosti
  • sviatosť zmierenia, prípadne sv. prijímanie sa bude vysluhovať iba individuálne, po telefonickom dohovore na t. č. +421 910 852 349 (prosíme, aby ste zvážili okolnosti, pre ktoré žiadate sv. zmierenia alebo sv. prijímanie, vzhľadom na vážnosť pandemickej situácie v Trenčíne a pristupovali k týmto sviatostiam iba z naozaj vážnych dôvodov, napr. ťažký hriech alebo nebezpečenstvo smrti)
  • pohreby sa budú nahlasovať iba telefonicky na t. č. +421 910 852 349
  • budú zrušené úradné hodiny v kancelárii farského úradu (v naliehavých prípadoch sa môžete na nás obrátiť na t. č. +421 910 852 349)

Povzbudzujeme vás k sledovaniu priamych prenosov sv. omší a iných vianočných pobožností cez katolícke médiá alebo internetovú stránku e-kostol.sk, vrelo odporúčame pravidelné duchovné sv. prijímanie a spytovanie svedomia, čítanie Svätého písma, modlitbu posvätného ruženca a iné pobožnosti. Všetky nahlásené úmysly v našich kostoloch budú odslúžené pri súkromných sv. omšiach.

Vyzývame vás, aby ste v duchu dobrého kresťanského svedectva rešpektovali vyhlásené opatrenia, ale hlavne v záujme zdravia seba a druhých sa čo najmenej vystavovali riziku nákazy covidom19. O to úpenlivo prosíme predovšetkým veriacich nad 65 rokov života, keďže ide o reálne najviac ohrozenú vekovú skupinu s vysokou úmŕtnosťou v pripade nákazy.

Vďační za všetky prejavy vašej duchovnej podpory, zjavné i skryté, prosíme, aby ste pamätali aj na potrebu materiálnej podpory chodu našej farnosti a posvätných budov, o ktoré sa treba starať, aj keď sú prázdne… Keďže v týchto dňoch nie je možné prispieť na túto podporu fyzicky, dávame do pozornosti číslo farského účtu:

SK10 0900 0000 0000 4169 3333

Prijmime túto ťaživú situáciu bez hnevu a s odovzdanosťou do vôle Boha, ktorý si vždy – aj mimoriadnym spôsobom – nájde cestu, ako nám sprostredkovať všetky milosti, ktoré sme schopní prijať.

Neustále na vás myslíme pri slávení súkromných sv. omší a vyprosujeme vám Božie požehnanie!

Vaši kňazi+! … ktorým chýbate.