CHYBA MOBILNEJ TEL. LINKY A OSPRAVEDLNENIE

CHYBA MOBILNEJ TEL. LINKY A OSPRAVEDLNENIE

V dňoch 24. a 25. marca 2021 došlo k technickej chybe a nebolo možné sa dovolať na naše mobilné číslo. Všetkým, ktorí sa v týchto dňoch a z tohto dôvodu s nami nemohli telefonicky skontaktovať sa ospravedlňujeme. Mrzí nás to o to viac, že teraz je telefonát jeden z mála spôsobov, ako sa kontatovať, zvlášť v týchto predveľkonočných dňoch.

Vaši kňazi+!