FARSKÉ OZNAMY - DVADSIATADRUHÁ NEDEĽA CO (29. 08. 2021)

FARSKÉ OZNAMY – DVADSIATADRUHÁ NEDEĽA CO (29. 08. 2021)

Liturgický kalendár:

3. 9.piatokSv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvispomienka
5. 9.nedeľaDvadsiatatretia nedeľa v Cezročnom období

Od zajtra (30. 8. 2021) sa vraciame k zaužívanému bohoslužobnému poriadku. To znamená:

1. sv. omše v pondelok – piatok vo farskom kostole budú bývať o 16.00 hod.
2. obnovujú sa sv. omše o 17.00 hod. v Kostole Notre Dame v pondelok – piatok
3. obnovujú sa piatkové celodenné adorácie Najsvätejšej sviatosti v Kostole Notre Dame.

Opäť je pred nami prvopiatkový týždeň: do piatku spovedáme približne 45 min. pred sv. omšami; vo štvrtok vo farskom kostole bude o 15.00 hod. adorácia za duchovné povolania; v sobotu vo farskom kostole bude o 8.00 hod. fatimská pobožnosť a sv. omša ku cti Panny Márie.

Osobitne pozývame k sviatosti zmierenia deti a študentov, ktorým sa vo štvrtok začína nový školský rok, aby ho začali s Božím požehnaním. Pri tejto príležitosti im želáme mnoho úspechov a oznamujeme, že vo štvrtok v Kostole Notre Dame bude pobožnosť Veni Sancte pri sv. omšiach o 9.00 a 10.00 hod., pri ktorých im budeme vyprosovať dary Ducha Svätého.

7. a 8. 9. 2021 budeme v našej farnosti sláviť hody. Hodovú sv. omšu v stredu 8. 9. o 18.00 hod. bude celebrovať Mons. Peter Beňo, pomocný nitriansky biskup. S celým programom sa môžete oboznámiť na plagátoch v kostoloch alebo na našej internetovej stránke. Pri tejto príležitosti vás prosíme o pomoc pri príprave farského kostola a okolia na túto slávnosť. Brigáda sa uskutoční túto sobotu (4. 9. 2021) po fatimskej pobožnosti, približne o 09.00 hod.

Aj tento rok sa bude konať veľmi pekná duchovná akcia s názvom “Noc s Bohom”. Uskutoční sa 10. 9. 2021 so začiatkom o 19.00 hod. Témou je motto pápežskej návštevy na Slovensku: S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom. Centrom celonočného bohatého programu je sv. omša o polnoci. Ostané si môžete pozrieť na našej internetovej stránke alebo na výveskách kostolov. V mene našich sestričiek pri Kostole Notre Dame, spoločenstva mladých eNDe i našom vás srdečne pozývame!

Pozývame mladých na stretnutie s pápežom Františkom, ktoré sa uskutoční 14. 9. 2021 v Košiciach. Prichádza medzi nás Najvyšší Veľkňaz Cirkvi, aby nás osobitne požehnal a povzbudil vo viere. So záujmom stretnúť sa s ním sa ozývajú aj ľudia zo zahraničia. Neostaňte ľahostajní voči tomuto pozvaniu a podľa možností neváhajte za ním pricestovať do Košíc, aby ste ho privítali. Ešte raz vás srdečne pozývame zažiť naživo atmosféru stretnutia s viditeľnou hlavou nášho kresťanského spoločenstva. Pripravený je bohatý sprievodný program, ktorý s ďalšími materiálmi nájdete na internetovej stránke našej farnosti (trencin.fara.sk).

Rímskokatolícka cirkev farnosť Trenčín, Mariánske námestie 2, 911 01 Trenčín, 032 743 32 76, 0910 852 349