LOCKDOWN - DôLEŽITÉ!

LOCKDOWN – DôLEŽITÉ!

Od polnoci 25. 11. 2021 platí v SR opäť núdzový stav a s tým spojený zákaz vychádzania za účelom zníženia mobility, kvôli zastaveniu prudkého šírenia pandémie, v snahe zabrániť kolapsu nemocníc.

Z tohto dôvodu sa od 25. 11. 2021 až do odvolania rušia všetky verejné sv. omše a iné liturgické slávenia v našej farnosti, okrem výnimiek stanovených v opatreniach. (Vami nahlásené úmysly sv. omší vo všetkých kostoloch v správe našej farnosti, budú odslúžené pri súkromných sv. omšiach v tie dni, v ktoré ste si ich nahlásili. Samozrejme sv. omše budú musieť byť slúžené na viacero úmyslov. Pri sv. omši prenášanej cez internet zaznie modlitba za všetky úmysly, ktoré boli nahlásené na daný deň.)

V týchto dňoch je však dovolené vykonávať individuálnu pastoráciu: veriaci, ktorí chcú individuálne pristúpiť k sviatosti zmierenia alebo sv. prijímaniu môžu tak urobiť po telefonickom dohovore s kňazom na tel. č. +421 910 852 349. O prípadných zmenách v spôsobe individuálneho vysluhovania sviatostí vás budeme informovať.

Úradné hodiny v kancelárii farského úradu sa až do odvolania rušia. Nahlasovanie pohrebov a administratívne záležitosti vybavíte telefonicky na vyššie uvedenom telefónnom čísle.

Pozývame vás tiež k duchovnému spojeniu so sláveniami v našom farskom kostole prostredníctvom internetového portálu ekostol.sk. Priame prenosy liturgie budú: pondelok-piatok o 16.00 hod. a v sobotu a v nedeľu o 9.00 hod.