Oznamy na 7. veľkonočnú nedeľu (13.5.2018)

Slávime siedmu veľkonočnú nedeľu. Dnes popoludní o 15.00 pozývajú deti z cirkevnej MŠ a ZŠ na oslavu Dňa matiek. Pripravili si program, ktorý si môžete pozrieť v telocvični CZŠ. Príďte sa potešiť milými vystúpeniami vašich detí….

Vo štvrtok máme kňazskú rekolekciu v Selci. O 9.00 bude vo farskom kostole adorácia pred Sviatosťou Oltárnou, rekolekčná sv. omša bude o 9.30. Vo štvrtok bude preto sv. omša v kaplnke sv. Anny už o 8.00.

V sobotu od 9.30 – 10.00 v kostole Notre Dame budeme spovedať prvoprijímajúce deti z cirkevnej školy a ich príbuzných.

Na budúcu nedeľu o 8.30 v kostole Notre Dame budú mať prvé sväté prijímanie deti z cirkevnej školy sv. Andreja-Svorada a Benedikta. Prosíme, aby ste nechali priestor na tejto sv. omši  pre deti a príbuzných. Myslime v modlitbách na naše prvoprijímajúce deti.

CPR pozýva v stredu 16.5. o 20.00 do záhrady na Farskej ulici na podujatie Noc literatúry.

Na budúcu nedeľu 20.5. 2018 sa uskutoční na Mierovom námestí tretí  ročník  podujatia „Deň rodiny v Trenčíne“ so začiatkom o 14.30.  Podrobný bohatý  program nájdete na výveskách.

Na budúcu nedeľu  popoludní od 13.30 do 14.30 budú mať vo farskom kostole nácvik pred 1. sv. prijímaním deti z 5. a 6. ZŠ na Dlhých Honoch a Bezručovej.  Účasť všetkých prvoprijímajúcich detí je nevyhnutná!

Deti zo 7. ZŠ budú mať nácvik k 1. sv. prijímaniu po sv. spovedi v sobotu 26.5.2018 o 11.00.

Na budúcu nedeľu je pravidelná zbierka na opravy našich kostolov. Za vaše milodary vyslovujeme vopred úprimné Pán Boh zaplať. Sv. omša vo farskom kostole o 9.00  bude na budúcu nedeľu obetovaná za všetkých dobrodincov.

Dnes je zbierka na katolícke masmédiá.

Liturgický kalendár:
po: sviatok sv. Mateja, apoštola
st: spomienka na sv. Jána Nepomuckého, kňaza a muč.