Oznamy na 1. pôstnu nedeľu (10.3.2019)

Slávime prvú pôstnu nedeľu.

V pôstnom období sa modlíme pobožnosti Krížovej cesty vo farskom kostole v piatok o 15.15 a v nedeľu o 15.00, v kostole Notre Dame v piatok pred sv. omšou o 16.15 a v nedeľu o 17.45 a v kaplnke Sv. Anny v piatok o 7.45 a v nedeľu o 15.00. V piatok sú pobožnosti Krížovej cesty vo všetkých kostoloch 45 minút pred sv. omšou.
Povzbudzujeme vás k účasti na týchto pobožnostiach. Zamýšľajme sa spoločne nad láskou a utrpením nášho Pána Ježiša Krista.

V tomto týždni stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Sú zamerané na pokánie a činorodú lásku k blížnym.

Vo štvrtok o 18.00 bude v Artkino Metro premietaný film „Fatima, posolstvo stále aktuálne“. Vstupné je dobrovoľné, podrobnosti nájdete na výveskách.

Nitrianska diecéza organizuje v dňoch 5. – 7. apríla 2019 diecézne stretnutie mládeže P.S. 2019, na ktorom bude pre účastníkov pripravený bohatý program. Bližšie informácie o programe záujemcovia získajú na stránke psnitra.nrb.sk, kde nájdu aj prihlasovací formulár.

Sväté omše v Diecéznej svätyni na Skalke sa slávia denne o 16.00. Podujatia pútnického miesta Skalka na pôstne obdobie si môžete pozrieť na výveskách.

V stredu je šieste výročie zvolenia Svätého Otca pápeža Františka. Myslime na neho vo svojich modlitbách.

Dnes je zbierka na Charitu. Za vaše milodary vyslovujeme vopred úprimné Pán Boh zaplať.

Na budúcu sobotu sa uskutočnia na Slovensku prezidentské voľby. Pre lepšiu informovanosť a rozhodovanie si v Katolíckych novinách môžete prečítať odpovede všetkých kandidátov na tri vážne otázky, ktoré im položili KN.

Náš otec biskup Mons. Viliam Judák vydal aj vyhlásenie, v ktorom okrem iného cituje pápeža svätého Jána Pavla II:

„Je chybou si myslieť, že aj keď kresťan nemá trvalé miesto na tejto zemi, ale hľadá trvalý príbytok v nebesiach, má právo vyhnúť sa svojim pozemským povinnostiam; skôr naopak, sme povinní, vedení svojou vierou, ešte viac napĺňať túto zodpovednosť podľa svedomia každého z nás (Christifideles laici).“

V tomto duchu Vás povzbudzujem, drahí bratia a sestry, aby ste využili svoje občianske právo a zúčastnili sa na blížiacich sa prezidentských voľbách a hlasovali tak, ako nás k tomu povzbudzuje Cirkev.

 Mons. Viliam Judák