Oznamy na 2. pôstnu nedeľu (17.3.2019)

Slávime druhú pôstnu nedeľu.

CPR pozýva dnes od 13.45 do 14.45 rodiny s deťmi na posledné korčuľovanie cezóny na Zimný štadión Pavla Demitru. Na budúcu nedeľu pozýva od 15.30 na Tvorivé dielne…

ZŠ s MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta pozýva v stredu 20.3.2019 od 9.30 do 14.00 na Deň otvorených dverí. Budúci škôlkari a prváci, príďte sa s rodičmi pozrieť a stráviť príjemný čas v priestoroch školy a škôlky.

Nitrianska diecéza organizuje v dňoch 5. – 7. apríla 2019 diecézne stretnutie mládeže P.S. 2019, na ktorom bude pre účastníkov pripravený bohatý program. Bližšie informácie o programe záujemcovia získajú na stránke psnitra.nrb.sk, kde nájdu aj prihlasovací formulár.

Viac informácií o diecéznom stretnutí mládeže sa dozviete po svätej omši, ktorú budú sláviť pre mládež celého denátu Anton Ďatelinka a Ľubomír Hlad vo štvrtok 21.3.2019 o 18.30 v kostole Svätej Rodiny na Juhu. Povzbudzujeme mladých k účasti na tejto sv. omši.

Vo štvrtok o 18.00 bude v kostole u piaristov koncert školských speváckych zborov. Účinkujú zbory z Ľubľany, Krakova a naše Piarissimo. Ste srdečne pozvaní. Z dôvodu koncertu vo štvrtok sv. omša o 18.00 v kostole u Piaristov nebude.

V sobotu 23.3.2019 sa bude konať modlitbový sprievod za život. Začne o 10.00 od daňového úradu smerom k nemocnici. Vdp. Pavol Benko otvorí 4. ročník projektu
„9 mesiacov za život.“ V nedeľu sa budú rozdávať po sv. omšiach biele stužky a letáky ku Dňu počatého dieťaťa.

Spovedať chorých a nevládnych pred Veľkou Nocou budeme v sobotu 6.4.2019 dopoludnia. Nahlasovať ich môžete v sakristii, na fare alebo telefonicky.

V kostole Notre Dame budeme prijímať úmysly sv. omší až od júla…

Na budúcu nedeľu bude pravidelná zbierka na opravy našich kostolov a farských budov. Za vaše milodary vyslovujeme vopred úprimné Pán Boh zaplať. Sv. omša o 9.00 vo farskom kostole bude obetovaná za všetkých dobrodincov.

Liturgický kalendár:
ut: slávnosť sv. Jozefa, Ženícha Panny Márie