Oznamy na 3. pôstnu nedeľu (24.3.2019)

Slávime tretiu pôstnu nedeľu.

CPR pozýva dnes od 15.30 na pravidelné Tvorivé dielne…

Nitrianska diecéza organizuje v dňoch 5. – 7. apríla 2019 diecézne stretnutie mládeže P.S. 2019, na ktorom bude pre účastníkov pripravený bohatý program. Z nášho dekanátu pôjdeme na sobotný program, záujemcovia nech sa prihlásia na fare.

Dnes sa budú rozdávať po sv. omšiach biele stužky a letáky ku Dňu počatého dieťaťa.

Spovedať chorých a nevládnych pred Veľkou Nocou budeme v sobotu 6.4.2019 dopoludnia. Nahlasovať ich môžete v sakristii, na fare alebo telefonicky.

V kostole Notre Dame budeme prijímať úmysly sv. omší až od júla…

V Katolíckych novinách dávame do pozornosti článok o dobrovoľníčke z Dobrej noviny, ktorá zahynula pri leteckom nešťastí v Afrike. Na poslednej strane je jej posledná reportáž pre KN.

Dnes je pravidelná zbierka na opravy našich kostolov a farských budov. Za vaše milodary vyslovujeme vopred úprimné Pán Boh zaplať. Sv. omša o 9.00 vo farskom kostole je dnes obetovaná za všetkých dobrodincov.

Upozorňujeme, že na budúci týždeň zo soboty na nedeľu sa mení čas na letný, hodiny si posunieme o 1 hodinu dopredu, budeme menej spať…

Liturgický kalendár:
po: slávnosť Zvestovania Pána