PRIJÍMANIE EUCHARISTIE NA RUKU - DôLEŽITÉ!

PRIJÍMANIE EUCHARISTIE NA RUKU – DôLEŽITÉ!

Všetkým veriacim našej farnosti, ktorí by mohli byť znepokojení dočasným dovolením našich biskupov ohľadom prijímanie Najsvätejšej Sviatosti na ruku, odporúčame pozrieť si a vypočuť slová predsedu KBS, J. E. Mons. Stanislava Zvolenského. Prosíme všetkých veriacich našej farnosti, ktorí sa len s ťažkosťami stotožňujú s týmto dočasným opatrením, aby sa snažili vĺbiť do vyjadrení zástupcu našich veľkňazov a v duchu poslušnosti ich prijať a nevyhľadávať slávenia sv. omší, na ktorých sa tieto opatrenia nerešpektujú alebo spôsoby ako tieto opatrenia za každú cenu obísť.

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200514038

Zároveň ale prosíme, aby si veriaci dôkladne naštudovali inštrukcie ako prijímať Eucharistiu na ruku, a s čo najväčšou úctou a dôkladnosťou ich zachovávali:

  1. Veriaci predstúpi pred rozdávateľa Eucharistie s jednou dlaňou ruky nad druhou.
  2. Rozdávateľ ukáže Eucharistiu prijímajúcemu a povie Telo Kristovo, načo ten odpovie Amen
  3. Potom rozdávateľ položí Eucharistiu do dlane prijímajúceho.
  4. Prjímajúci urobí krok do strany (aby k rozdávateľovi mohol priebežne pristúpiť ďalší prijímajúci).
  5. Prijímajúci si pred rozdávateľom voľnou rukou vezme Eucharistiu z dlane, vloží si ju do úst, požije ju a odíde na svoje miesto.
  6. Prijímajúci dáva pozor, aby sa konsekrovaná hostia nerozlomila alebo nezostali jej čiastočky na jeho dlani. Ak by sa tak stalo nábožne ich požije.

Chceme upozorniť, že tento spôsob sv. prijímania je len dočasný, ale treba ho repešktovať! Výnimky sú dovolené len zo zdravotných dôvodov, nie iných! V takom prípade ide veriaci, ktorý nemôže prijímať na ruku ako posledný medzi prijímajúcimi. Ako vyplýva s vyjadrenia arcibiskupa Zvolenského, hneď ako pominie nebezpečenstvo pandémie, sme povinní sa vrátiť k zaužívanému spôsobu rozdávania Eucharistie do úst…