FARSKÉ OZNAMY - 5. veľkonočná nedeľa (9. 5. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 5. veľkonočná nedeľa (9. 5. 2020)

V. veľkonočná nedeľa

11.5.pondelokBl. Sára Salkaháziová, panna a mučenicaspomienka
13.5.stredaPanna Mária Fatimskáspomienka
14.5.štvrtokSv. Matej, apoštolsviatok
16.5.sobotaSv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeníkspomienka
17.5.nedeľaVI. veľkonočná nedeľasviatok

Po dlhšej dobe vás, ktorí ste sa odhodlali k fyzickej účasti na bohoslužbách, vítame v našich kostolch. Tešíme sa, že od 6. mája môžeme opäť sláviť verejné sv. omše, aj keď s určitými opatreniami, o ktorých sa treba informovať pri vstupe do kostolov alebo na internetovej stránke našej farnosti.

Bohoslužobný poriadok je však trošku upravený: počas všedných dní sa neslúžia sv. omše v Kaplnke sv. Anny. Namiesto nich sú od pondelka do piatka v Kostole Notre Dame bohoslužby rezervované starším ľuďom o 8.00 h.

Spovedáme opäť približne pol hodinu pred sv. omšami, najmä vo všedných dňoch a to na určených miestach (Notre Dame – záhrada za kostolom; Farský kostol – bočné kaplnky).

Od zajtra (11. 5. 2020) sú úradné hodiny v kancelárii farského úradu v zaužívanom poriadku.

Od budúceho piatku budú bývať celodenné adorácie v Kostole Notre Dame.

Počas zákazu verejných bohoslužieb nebolo možné odslúžiť všetky úmysly sv. omší, ktoré ste si prihlásili. Môžete si to – predovšetkým počas všedných dní – skontrolovať v sakristiách jednotlivých kostolov a prípadne zapísať znova.

Nakoľko súčasné obmedzenia zabraňujú väčšie liturgické slávenia, musíme preložiť termíny prvého sv. prijímania a birmovania. Nové termíny v dostatočnom predstihu oznámime.

Napokon vás všetkých prosíme o rešpektovanie rozhodnutia našich biskupov ohľadom prijímania Eucharistie na ruku. Prijímať do úst je možné len zo zdravotných nie iných dôvodov. V takom prípade sa prijímajúci zaradí na koniec sprievodu. Veríme, že toto opatrenie je len dočasné a po skončení všetkých rizík sa vrátime k zaužívanému spôsobu. Pamätajme: poslušnosť je tiež prejavom zdravej viery. Treba chrániť Eucharistiu pred profanáciou (znesvätením), ale stále platí, že treba chrániť aj seba a iných pred zbytočným rizikom.

Našim mamám a starým mamám zo srdca žehnáme a ďakujeme +!

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Trenčín, Mariánske námestie 2, 911 01 Trenčín, 032 743 32 76, 0910 852 349