Farské oznamy - Najsv. Trojica (7. 6. 2020)

Farské oznamy – Najsv. Trojica (7. 6. 2020)

NEDEĽA NAJSV. TROJICE

11.6štvrtokNajsv. Kristovho tela a krvislávnosť
12.6.piatokVýročie posviacky Farského kostola Narodenia Panny Márieslávnosť (len vo FK)
13.6.sobotaSv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvispomienka
14.6.nedaľa11. nedeľa v Cezročnom období

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi je prikázaným sviatkom. V stredu budú večerné sv. omše (o 16.00 FK a o 17.00 ND) slávené už z tejto slávnosti a vo štvrtok – v deň prikázaného sviatku – budú sv. omše ako bývajú počas týždňa (7.00 a 8.00 v ND, 16.00 FK a 17.00 ND).

Štvrtková slávnosť je spojená s tradičnou eucharistickou procesiou. Táto procesia sa však bude konať až v nedeľu okolo farského kostola po sv. omši o 9.00. Z tohto dôvodu na budúcu nedeľu sv. omša vo FK o 11.00 nebude. Pozývame vás zúčasniť sa tejto procesie ako jedna farská rodina. Osobitne pozvývame deti a prosíme ich rodičov, prípadne starých rodičov, aby im pomohli zúčastniť sa na procesii rozsýpaním kvetov pred Najsvätejšou sviatosťou.

Veriaci, ktorí sa zúčastnia na verejnom speve hymnu Ctíme túto sviatosť slávnu, môžu v deň slávnosti alebo v deň procesie získať za zvyčajných podmienok (spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) úplné odpustky.

Vo štvrtok, 11. 6. si pripomíname výročie posviacky farského kostola. Keďže na tento deň pripadá prikázaný sviatok, táto slávnosť sa podľa liturgických pravidiel prenáša na najblížší voľný deň, čiže na piatok. Veriaci, ktorí na výročie posviacky nábožne navštívia náš farský kostol a pomodlia sa Otče náš Verím v Boha, môžu tiež za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

V piatok, 12. 6. 2020 bude vo FK o 17.00 stretnutie birmovancov. Účasť na nanajvýš potrebná, nakoľko zostáva málo času na dokončenie prípravy.

V sobotu, 13. 6. 2020 vo Farskom kostole sv. Gorazda v Nitre na Klokočine prijme kňazskú vysviacku dp. diakon Martin Sedláček. Sprevádzajme ho svojimi modlitbami.

Rímskokatolícka cirkev farnosť Trenčín, Mariánske námestie 2, 911 01 Trenčín, 032 743 32 76, 0910 852 349