Farské oznamy - Turíce (31. 5. 2020)

Farské oznamy – Turíce (31. 5. 2020)

Zoslanie Ducha Svätého

1.6.pondelokPanna Mária, Matka Cirkvispomienka
3.6.stredaSv. Karol Lwanga a spol., mučenícispomienka
4.6.štvrtokNáš Pán J.K., Najvyšší a večný kňazsviatok
5.6.piatokSv. Bonifác, biskup a mučeníkspomienka
7.6.nedeľaNajsvätejšia Trojicaslávnosť

Dnes, na Slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže službou Cirkvi za obvyklých podmienok, (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca) získať úplné odpustky ten veriaci, ktorý sa nábožne a verejne zúčastní či už spevom alebo rozjímaním na hymne Veni, Creator. Tento hymnus poznáme v prebásnej slovenskej verzii ako pieseň z JKS, Leť prosba naša k výšinám.

Dnes končí Veľkonočné obdobie: od zajtra sa budeme opäť modliť Anjel Pána.

Zajtra, symbolicky na Deň detí, sa začne 5. ročník projektu Deväť mesiacov za život pod záštitou vdp. Pavla Benka. Toto otvorenie sa uskutoční o 15.30 na parkovisku Sociálnej poisťovne v blízkosti gynekologickej kliniky. Cieľom projektu je modliť sa za nenarodené deti, ich rodičov a ostatných zaiteresovaných do interupcií.

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci: spovedať budeme približne hodinu pred sv. omšami.

Vo štvrtok, prvý v mesiaci, bude adorácia vo farskom kostole od 15.00 hod.

V sobotu bude vo farskom kostole na Mariánskej hore fatimská pobožnosť, ktorá začne o 8.00 hod.

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri včerajšej brigáde okolo kostola a vo farských budovách. Nech vám to Pán odmení!

Rímskokatolícka cirkev farnosť Trenčín, Mariánske námestie 2, 911 01 Trenčín, 032 743 32 76, 0910 852 349