FARSKÉ OZNAMY - 7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (23. 5. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (23. 5. 2020)

VII. veľkonočná nedeľa

26.5.utorokSv. Filip Neri, kňazspomienka
29.5.piatokSv. Pavol VI., pápežspomienka
31.5.nedeľaZoslanie Ducha Svätéhoslávnosť

Posledné dve nedele sme sa snažili pri sv. omšiach zaviesť nový spôsob zbierania milodarov na potreby farnosti, aby lepšie vyniklo spojenie s Kristovou obetou na oltári. Z hygienických dôvodov sa však od tejto nedele nateraz vraciame k starému spôsobu, pri ktorom môžete svoje milodary obetovať pri východoch z kostolov.

Keďže je dnes Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov svojim milodarom pri odchode z kostolov prispejete aj do zbierky na katolícke masmédiá. Aj takýmto spôsobom môžeme prejaviť vďaku, že máme na Slovensku kresťanské médiá, ktorých dôležitosť sa ukázala aj v uplynulých dňoch karantény.

Dnes je tiež Svetový deň modlitieb za Cirkev v Číne. Skúsme dnes pamätať na našich bratov a sestry, verných katolíckej viere, ktorí sú aj dnes v tejto časti sveta prenasledovaní.

V stredu, piatok a sobotu sú tzv. kántrové dni: Cirkev sa zjednocuje v modlitbách a pôstoch za jednotu kresťanov a za duchovné povolania. Ako liturgický záväzný deň bude v našej farnosti streda. Zvlášť môžeme pamätať na tých, ktorí budú mať v júni diakonskú alebo kňazsku vysviacku. Osobitne myslime na p. diakona Martina Sedláčka, ktorý od júla minulého roku slúži v našej farnosti a v týchto dňoch ho čakajú štátnice, duchovné cvičenia a kňazské svätenie.

V sobotu o 17.00 sa bude vo Farskom kostole Narodenia Panny Márie sláviť Turíčna vígília, ktorá je akoby “dvojčaťom” Veľkonočnej vigílie. O ostatných podrobnostiach sa môžete informovať na plagátoch pri východe z kostola alebo aj na webovej stránke našej farnosti.

Na Slávnosť Zoslania Ducha Svätého môže službou Cirkvi za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca) získať úplné odpustky ten veriaci, ktorý sa nábožne a verejne zúčastní – či už spevom alebo rozjímaním – na hymne Veni, Creator. Tento hymnus poznáme v prebásnej slovenskej verzii ako pieseň z JKS, Leť prosba naša k výšinám.

Pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí a ich pani katechétky na organizačné stretnutie, ktoré sa uskutoční na budúcu nedeľu vo farskom kostole po sv. omši o 11.00. Možné termíny prvého sv. prijímania sú: 21. jún 2020 o 8.30 v Kostole Notre Dame (pre deti zo ZŠ sv. Andreja-S. a Beňadika) a 28. jún 2020 o 9.00 a 11.00 vo farskom kostole (pre deti z ostatných ZŠ).

Na Deň detí, v pondelok 1. júna 2020, sa začne 5. ročník projektu Deväť mesiacov za život pod záštitou vdp. Pavla Benka. Toto otvorenie sa uskutoční o 15.30 na parkovisku Sociálnej poisťovne v blízkosti gynekologickej kliniky. Cieľom projektu je modliť sa za nenarodené deti, ich rodičov a ostatných zaiteresovaných do interupcií.

Centrum pre rodinu pozýva slobodných katolíkov vo veku od 27 do 39 rokov na akciu s názvom “Speed dating katRande”, ktorá sa uskutoční v pondelok 8. júna 2020 o 18:00 v priestoroch centra. Viac informácií a registračný formulár nájdete na internetovej stránke Centra pre rodinu. Po niekoľkomesačnom uzatvorení centrum opäť otvára priestory, klubovne aj záhrady pre rodiny, stretká, mládež, ale aj mamičky s deťmi.

Rímskokatolícka cirkev farnosť Trenčín, Mariánske námestie 2, 911 01 Trenčín, 032 743 32 76, 0910 852 349