FARSKÉ OZNAMY - 11. NEDEĽA CEZROČNOM OBDOBÍ (14. 6. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 11. NEDEĽA CEZROČNOM OBDOBÍ (14. 6. 2020)

Liturgický kalendár

19.6.piatokNajsvätejšieho Srdca Ježišovhoslávnosť
20.6.sobotaNepoškvrneného Srdca Panny Máriespomienka
21.6.nedeľaDvanásta nedeľa v Cezročnom období

(Už teraz) ďakujeme všetkým, ktorí pripravili slávnosť a procesiu na oslavu Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. (Nezabudnime, že nábožnou účasťou na speve hymnu Ctíme túto sviatosť slávnu v závere procesie môžeme za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.)

Upozorňujeme, že od pondelka 15. 6. 2020 sa vraciame k zaužívanému poriadku sv. omší. To znamená: v pondelok až piatok o 7.00 hod. Kostol ND, o 8.30 hod. Kostol sv. Anny, o 16.00 hod. FK a o 17.00 hod. Kostol ND; v sobotu o 7.00 Kostol ND a o 8.30 Kostol sv. Anny; nedeľné sv. omše budú ako zvyčajne.

V piatok, na Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, sa po sv. omšiach budú konať odprosujúce pobožnosti. Kto sa na nich nábožne zúčastní, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Zároveň je táto slávnosť, Svetovým dňom modlitieb za posvätenie kňazov.

V mene Školských sestier de Notre Dame i v mene našom vás srdečne pozývame na duchovnú akciu s názvom “Noc s Bohom”. Uskutoční sa v noci z piatka na sobotu v Kostole Notre Dame. Začne sa o 20.00 hod. slávostnými vešperami z Najsv. Srdca Ježišovho a skončí sa modlitbou ranných chvál z Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v sobotu ráno. Súčasťou bude aj polnočná sv. omša, možnosť pristúpiť k spovedi, či prednáška pána dekana. Podrobný program si môžete pozrieť na výveske.

Na budúcu nedeľu bude v Kostole Notre Dame pri sv. omši o 8.30 hod. bude slávnosť prvého sv. prijímania pre deti z cirkevnej školy. Prosíme, aby ste túto skutočnosť zohľadnili a – ak sa dá – zúčastnili sa radšej iných sv. omší vo farnosti. Prvoprijímajúce deti a ich príbuzných budeme spovedať v sobotu v Kostole ND od 9.00 hod., aj keď by sme boli radšej, keby rodičia a príbuzní využili príležitosť vyspovedať sa počas týždňa pred sv. omšami.

Na budúcu nedeľu bude pri sv. omši o 9.00 hod. vo FK krstná slávnosť starších detí. V tento deň tiež bude o 14.00 hod. v kostole v rodných Trenčianských Stankovciach sláviť svoju primičnú sv. omšu novokňaz Martin Sedláček, ktorému z celého srdca gratulujeme k včerajšej kňazskej vysviacke…

Rímskokatolícka cirkev farnosť Trenčín, Mariánske námestie 2, 911 01 Trenčín, 032 743 32 76, 0910 852 349