FARSKÉ OZNAMY - 13. NEDEĽA CO (28. 6. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 13. NEDEĽA CO (28. 6. 2020)

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár

29.6.pondelokSv. Petra a Pavla, apoštolovslávnosť
30.6.utorokPrvých svätých mučeníkov Cirkvi v Rímeľ. spomienka
2.7.štvrtokNávšteva Panny Máriesviatok
3.7.piatokSv. Tomáša, apoštolasviatok
5.7nedeľaSv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestovslávnosť

Večernou sv. omšou o 18.30 hod. v Kostole ND vstupujeme do slávenia prikázaného sviatku sv. Petra a Pavla. Sv. omše v deň prikázaného sviatku, čiže zajtra, budú: 7.00 hod Kostol ND, 8.30 hod Kostol sv. Anny, (10.00 hod. Kostol ND – ďakovná na konci šk. roku) 16.00 hod. farský kostol a 17.00 hod. Kostol ND.

Deti a študentov SŠ, ktorí sa chcú poďakovať P. Bohu za uplynulý školský rok pozývame na ďakovnú sv. omšu o 10.00 hod v Kostole ND, zajtra, na slávnosť sv. Petra a Pavla.

Počas nasledujúceho týždňa, ktorý je prvopiatkový, budeme spovedať približne 45 min. pred sv. omšami. Tento týždeň sa ešte budú slúžiť sv. omše o 17.00 hod. v Kostole ND.

Vo štvrtok vo FK od 15.00 hod. bude prvoštvrtková adorácia za duchovné povolania.

V sobotu sa bude vo FK sláviť fatimská pobožnosť so začiatkom o 8.00 hod.

Centrum pre rodinu pozýva do “Káčka” pod farskými schodami, ktoré ponúka dokonalý priestor na oddych i zábavu. Nejde o štandartnú kaviareň, ale o malebnú záhradu takmer uprostred námestia, v ktorej môžete zjesť svoje jedlo alebo len tak posedieť. Interiér má prirodzenú letnú klímu do 23°C a ak máte na niečo chuť, môžete si vybrať z ponuky za dobrovoľný príspevok. Ochotne odporúčame!

Ako už viacerí viete, od 1. júla 2020 budú v našej farnosti personálne zmeny duchovných: za nového kaplána bol ustanovený dp. Martin Sedláček, novokňaz, ktorého netreba bližšie predstavovať a dp. Michal Zajac odchádza do kaplánskej služby vo Farnosti Nitra – Horné mesto. Svojimi modlitbami, ale aj prejavmi sympatií nezabudnime poďakovať p. kaplánovi Michalovi za jeho dvojročnú duchovnú službu a novokňaza Martina privítať v našom farskom spoločenstve. Obom vyprosujeme hojnosť Božieho požehania!

Rímskokatolícka cirkev farnosť Trenčín, Mariánske námestie 2, 911 01 Trenčín, 032 743 32 76, 0910 852 349