FARSKÉ OZNAMY - 12. NEDEĽA CO (21.6.2020)

FARSKÉ OZNAMY – 12. NEDEĽA CO (21.6.2020)

FARSKÉ OZNAMY

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár

22.6.pondelokSv. Jána Fishera a Tomáša Mórusa, mučeníkovľ. spomienka
24.6.stredaNarodenie sv. Jána Krstiteľaslávnosť
28.6.nedeľaTrinásta nedeľa v Cezročnom období

Pripomíname, že dnes popoludní o 14.00 hod. bude v rodných a neďalekých Trenčianských Stankovciach sláviť svoju primičnú sv. omšu dp. Martin Sedláček. Veriaci, ktorí sa nábožne zúčastnia na primičnej sv. omši novokňaza môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

V utorok budú večerné sv. omše (16.00 FK a 17.00 ND) slávené ako osobitná vigília slávnosti Narodenia sv. Jána Krstiteľa.

Na budúcu nedeľu bude pri všetkých sv. omšiach zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Na budúcu nedeľu bude večerná sv. omša v Kostole ND (18.30 hod.) slávená zo sviatku sv. apoštolov Petra a Pavla.

Konferencia biskupov Slovenska ku dňu 17. júna 2020 zrušila dišpenz, teda výnimku od povinnej učasti na sv. omši v nedele a prikázané sviatky. Z tohto dôvodu sa už pri priamych prenosoch sv. omší z farského kostola nebudeme modliť modlitbu duchovného sv. prijímania. Priame prenosy zostávajú aj naďalej ako služba pre chorých a nevládnych. Tiež pripomíname, že hoci už neplatia obmedzenia, čo sa týka počtu ľudí na bohoslužách a sedenia, naďalej je povinnosť mať v kostole rúško a dezinfikovať si ruky. Zatiaľ tiež zostáva v platnosti spôsob prijímania Eucharistie “na ruku”.

Ďakujeme Školským sestrám de Notre Dame a spoločenstvu mladých “Nodam” za milostivú akciu s názvom “Noc s Bohom”; ďakujeme i hojnému počtu veriacich z našej farnosti i z okolia, ktorí strávili celú noc, v meditáciách, chválach, modlitbách a slávení sviatostí a tak vydali vzácne svedectvo, že aj dnes sú ľudia, ktorí to s Pánom Bohom myslia vážne…

Rímskokatolícka cirkev farnosť Trenčín, Mariánske námestie 2, 911 01 Trenčín, 032 743 32 76, 0910 852 349