FARSKÉ OZNAMY - 15. NEDEĽA CO (12. 7. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 15. NEDEĽA CO (12. 7. 2020)

PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár

15.7.stredaSv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvispomienka
16.7.štvrtokPreblahoslavenej Panny Márie Karmelskejľ. spomienka
17.7piatokSv. Andreja-Svorada a Beňadika, pustovníkovsviatok
19.7.nedeľaŠestnásta nedeľa v Cezročnom období

Budúci víkend, od 17. – 19. júla 2020 bude na Skalke púť k patrónom našej diecézy, sv. Andrejovi-Svoradovi a Beňadikovi. Hlavným celebrantom nedeľnej sv. omše o 10. 30 hod. bude Mons. Ján Kuboš, nedávno vysvätený nový slovenský biskup. Podrobnosti bohatého programu púte si môžete podrobne naštudovať na výveskách alebo na internetovej stránke našej farnosti.

Ako býva zvykom, z dôvodu konania púte na Skalke nebude na budúcu sobotu sv. omša v hospici o 16.30 hod. a v nedeľu nebude sv. omša o 11.00 hod. vo FK.

Farská charita nás pozýva zapojiť sa do 11. ročníka obľúbenej Zbierky školských pomôcok. Prispieť môžete na 2 zberných miestach:

– Sociálny šatník na Soblahovskej ulici č. 65: každú stredu od 13.00 – 16.00 hod.
– Kultúrne centrum aktivity Juh: otvorácí čas nájdete na facebookovej stránke Farskej charity Trenčín – Juh.

V tomto týždni, konkrétne vo štvrtok 16. júla, bude 15. výročie biskupskej konsekrácie nášho biskupa Viliama. Vyprosujme mu v modlitbe všetko, čo potrebuje pre telo i dušu v jeho zodpovednej službe a zaslúženú odmenu od Najvyššieho Pastiera.

Rímskokatolícka cirkev farnosť Trenčín, Mariánske námestie 2, 911 01 Trenčín, 032 743 32 76, 0910 852 349