FARSKÉ OZNAMY - 16. NEDEĽA CO (19. 7. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 16. NEDEĽA CO (19. 7. 2020)

ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár

22.7.stredaSv. Márie Magdalénysviatok
23.7.štvrtokSv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európysviatok
25.7.sobotaSv. Jakuba, apoštolasviatok
26.7.nedeľaSedemnásta nedeľa v Cezročnom období Slávnosť titulu Kostola sv. Anny

Na budúcu nedeľu slávnostnou sv. omšou o 8.00 hod. oslávime titul Kostola sv. Anny. Po skončení tejto sv. omše, aj vzhľadom na stále trvajúce zdravotné odporúčania bude len skromnejšie agapé.

V nedeľu, 2. augusta 2020, sa bude v Parku Milana Rastislava Štefánika konať Deň rodiny. Program začína o 14.00 hod. sv. omšou o od 15.30 bude pokračovať divadelným predstavením, koncertom rôznych hudobných skúpín, rodinnými hrami a aktivitami. Na túto akciu vás pozýva Centrum pre rodinu.

3. – 6. septembra 2020 sa bude v Centre pre rodinu konať zážitkovo-dobrodružný víken pre otcov a ich dcéry vo veku od 15 do 18 rokov. Program je založený na vzájomnom prežívaní spoločného času s cieľom nájsť novú kvalitu svojho vzťahu. Vrelo odporúčame!

Rímskokatolícka cirkev farnosť Trenčín, Mariánske námestie 2, 911 01 Trenčín, 032 743 32 76, 0910 852 349