FARSKÉ OZNAMY - 17. NEDEĽA CO (26. 7. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 17. NEDEĽA CO (26. 7. 2020)

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár

27.7.pondelokSv. Gorazda a spoločníkov
Výročie posvätenia Kostola sv. Anny
spomienka slávnosť
29.7.stredaSv. Martyspomienka
30.7.štvrtokBl. Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a m.ľ. spom.
31.7.piatokSv. Ignáca z Loyoly, kňazaspomienka
1.8.sobotaSv. Alfonza Máriu de’Liguori, bisk. a uč. C.spomienka
2.8nedeľaOsemnásta nedeľa v Cezročnom období

26. júla bol posvätený Kostol sv. Anny. Keďže je to zároveň deň titulu tohto kostola, podľa liturgických pravidiel oslávime toto výročie na najbližší voľný deň, teda zajtra, sv. omšou o 8.30 hod. v spomínanom kostole.

Nasledujúca sobota bude prvá v mesiaci august: fatimská pobožnosť sa začne o 8.00 hod. vo farskom kostole modlitbou posv. ruženca pred Najsvätejšou Sviatosťou a bude pokračovať slávením votívnej sv. omše O preblahoslavenej Panne Márii.

Na budúcu nedeľu možno získať vo všetkých farských, katedrálnych, bazilikálnych a najmä františkánskych kostoloch úplné odpustky. Okrem zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca) je potrebné fyzicky nábožne navštíviť jeden zo spomínaných kostolov, pomodliť sa Motlibu Pána (Otče náš) a urobiť vyznanie viery (Verím v Boha). Tieto odpustky sa službou Cirkvi získavajú pri príležitosti výročia posvätenia Baziliky Panny Márie anjelskej v talianskom Assisi, tzv. Porciunkuly, ktorá bola vlastným kostolom sv. Františka z Assisi.

Na budúcu nedeľu sa tiež bude v Parku Milana Rastislava Štefánika konať Deň rodi- ny. Program začína o 14.00 hod. sv. omšou o od 15.30 bude pokračovať divadelným predstavením, koncertom rôznych hudobných skúpín, rodinnými hrami a aktivitami. Na túto akciu vás pozýva Centrum pre rodinu.

3. – 6. septembra 2020 sa bude v Centre pre rodinu konať zážitkovo-dobrodružný víken pre otcov a ich dcéry vo veku od 15 do 18 rokov. Program je založený na vzájomnom prežívaní spoločného času s cieľom nájsť novú kvalitu svojho vzťahu. Vrelo odporúčame!

Rímskokatolícka cirkev farnosť Trenčín, Mariánske námestie 2, 911 01 Trenčín, 032 743 32 76, 0910 852 349