PRÍPRAVA K SVIATOSTIAM PRE DOSPELÝCH - POZVÁNKA

PRÍPRAVA K SVIATOSTIAM PRE DOSPELÝCH – POZVÁNKA

Dospelých, ktorí seriózne túžia rozvinúť svoj vzťah s Bohom aj prostredníctvom sviatostného života, ktorý “štartuje” prijatie krstu, birmovania a sv. prijímania pozývame, aby sa počas mesiaca august prihlásili k príprave, ktorá by mala začať od jesene 2020. Keďže je dôležitá osobná konzultácia a skúmanie úprimného úmyslu, je potrebné toto nahlásenie urobiť osobne na našom farskom úrade v čase úradných hodín.