FARSKÉ OZNAMY - 18. NEDEĽA CO (2. 8. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 18. NEDEĽA CO (2. 8. 2020)

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár

3.8.utorokSv. Jána Máriu Vianneyaspomienka
5.8.stredaVýročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme (Santa Maria Maggiore)ľ. spomienka
6.8.štvrtokPremenenie Pánasviatok
8.8.sobotaSv. Dominika, kňazaspomienka
9.8.nedeľaDevätnásta nedeľa v Cezročnom období

Dnes v Kostole sv. Anny bude celodenná adorácia Najsvätejšej sviatosti. Začne sa po sv. omši o 8.00 hod. a ukončená bude eucharistickým požehnaním o 17.30 hod. Veľmi vás povzbudzujeme využiť nedeľné popoludnie aspoň na krátku návštevu tohto posvätného miesta a stráviť chvíľu stíšenia pred sviatostným Spasiteľom.

Ako bolo minulú nedeľu oznámené, dnes môžeme v našom Farskom kostole Narodenia Panny Márie získať za zvyčajných podmienok tzv. “porciunkulové odpustky”.

Ako bolo tiež oznámené, dnes sa v Parku Milana Rastislava Štefánika koná Deň rodiny. Program začína o 14.00 hod. sv. omšou o od 15.30 bude pokračovať divadelným predstavením, koncertom rôznych hudobných skúpín, rodinnými hrami a aktivitami. Na túto akciu vás pozýva Centrum pre rodinu.

Tento týždeň bude prvý piatok v mesiaci august: spovedáme približne 45 minút pred sv. omšami.

Vo štvrtok od 15.00 hod. bude vo farskom kostole adorácia Najsvätejšej sviatosti obetovaná za nové duchovné povolania.

Napokon pozývame dospelých, ktorí majú záujem prijať iniciačné sviatosti (krst, birmovanie, sv. prijímanie), aby sa v tomto mesiaci prihlásili k prírave, ktorá by mala začať na jeseň. Prihlásiť sa je potrebné osobne na farskom úrade v čase úradných hodín.

Rímskokatolícka cirkev farnosť Trenčín, Mariánske námestie 2, 911 01 Trenčín, 032 743 32 76, 0910 852 349