BIRMOVKA 2020 - POSLEDNÉ INŠTRUKCIE

BIRMOVKA 2020 – POSLEDNÉ INŠTRUKCIE

V sobotu, 5. 9. 2020 o 10.00 hod. na dolnom nádvorí Trenčianskeho hradu bude J. E. Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup vysluhovať sviatosť birmovania našim birmovancom. Birmovanci so svojimi birmovnými rodičmi a príbuznými sa pri vstupe do areálu hradu preukážu birmovným lístkom, ktorý dostanú pri sv. spovedi vo štvrtok. Miesta podľa pokynu usporiadateľov zaujmú najlepšie o 9.30 hod, najneskôr však do 9. 45 hod.

Vo štvrtok, 3. 9. 2020 od 14. 30 hod. sa bude vo Farskom kostole Narodenia Panny Márie vysluhovať sviatosť zmierenia pre birmovancov. Birmovanci po sv. spovedi dostanú od kňaza potvrdenie, ktoré si u poverenej osoby vymenia za birmovný lístok (ten slúži ako priepustka k sviatosti birmovania a vstupenka do areálu hradu).

Vo štvrtok, 3. 9. 2020 o 16.30 hod. bude vo Farskom kostole Narodenia Panny Márie liturgický nácvik birmovky. Povinný je len pre birmovancov. Po nácviku birmovanci odovzdajú svoj prípsevok k vonkajšej organizácii slávnosti.

Zo slávnosti birmovania bude zhotovený video záznam, ktorý si birmovanci môžu vyzdvihnúť na USB kľúči s dostatočnou kapacitou v rozmedzí dvoch týždňov po birmovke na farskom úrade v čase úrasdných hodín.