FARSKÉ OZAMY - 22. NEDEĽA CO (30. 8. 2020)

FARSKÉ OZAMY – 22. NEDEĽA CO (30. 8. 2020)

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár:

3.9.štvrtokSv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvispomienka
6.9.nedeľaDvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období

Upozorňujeme na zmeny v bohoslužobnom poriadku, ktoré budú platné od pondelka 31. 8. 2020:

1. v pondelok – piatok budú opäť bývať sv. omše o 17.00 hod v Kostole Notre Dame.
2. vo farskom kostole budú sv. omše v pondelok – piatok opäť o 16.00 hod.
3. opať budú bývať piatkové celodenné adorácie v Kostole Notre Dame.

Tento týždeň je prvopiatkový: spovedáme približne hodinu pred sv. omšami. K sviatosti zmierenia pozývame predovšetkým žiakov a študentov, ktorí začínajú nový školský rok. Tiež povzbudzujeme k sv. spovedi birmovných rodičov a príbuzných našich birmovancov.

Pred hodami sa bude upratovať náš farský kostol a okolie. Tých, ktorí chcú aj takýmto spôsobom vyjadriť úctu a lásku k tomuto posvätnému miestu prosíme o pomoc pri brigáde, ktorá bude v utorok 1. 9. 2020 od 10.00 hod.

V stredu, 2. 9. 2020 budeme v Kostole Notre Dame sláviť VENI SANCTE, teda Vzývanie Ducha Svätého na začiatku školského roka. O 8.30 hod. pozývame žiakov základných škôl a 10.00 hod. stredoškolákov. Toto rozdelenie na dve sv. omše je protipandemickým opatrením.

Vo štvrtok bude vo farskom kostole adorácia Najsvätejšej sviatosti za nové duchovné povolania. Výnimočne sa začne už o 14.00 hod., nakoľko počas nej bude spoveď birmovancov.

Birmovancom sa sviatosť zmierenia bude vysluhovať vo štvrtok od 14.30 hod. vo farskom kostole. Po spovedi dostanú od kňaza potvrdenie, s ktorým si na označenom mieste vyzdvihnú birmovný lístok. Bez neho nemôžu prijať sviatosť birmovania! Birmovných rodičov a príbuzných, ale aj vás všetkých prosíme, aby ste k spovedi pristupovali počas týždňa pred sv. omšami a tento termín nechali vyhradený predovšetkým birmovancom.

V tento istý deň (štvrtok) bude vo farskom kostole približne o 16.30 hod. liturgický nácvik birmovky. Účasť je pre birmovancov povinná!

V sobotu bude fatimská pobožnosť spojená so sv. omšou k úcte Božej Matky vo farskom kostole výnimočne už o 7.00 hod., kvôli birmovke.

Birmovka bude v sobotu o 10.00 hod. na dolnom nádvorí Trenčianskeho hradu. Výber tohto nezvyčajného miesta je tiež protipandemickým opatrením. Sv. omšu a birmovanie bude vysluhovať náš nitriansky pán biskup Viliam. Birmovanci sa so svojimi birmovnými rodičmi a príbuznými pri vstupe do areálu hradu preukážu birmovným lístkom a zaujmú miesta podľa pokynu usporiadateľov najneskôr do 9.45 hod.

Dňa 12. 9. 2020 si vo farnosti Partizánske – Šípok vyslúžia sviatosť manželstva Dominik Kuchta, pochádzajúci z našej farnosti a Adriána Kopálova, pochádzajúca z Farnosti Partizánske – Šípok. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade.

Dňa 13. 9. 2020 o 19. 15 hod. bude v piaristickom Kostole sv. Františka Xaverského tu v Trenčíne benefičný koncert zboru ADOREMUS, ktorý vám veľmi odporúčame. Vstupné je dobrovoľné.

Rímskokatolícka cirkev farnosť Trenčín, Mariánske námestie 2, 911 01 Trenčín, 032 743 32 76, 0910 852 349