FARSKÉ OZNAMY - 24. NEDEĽA CO (13. 9. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 24. NEDEĽA CO (13. 9. 2020)

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár:

14. 9.pondelokPovýšenie sv. krížasviatok
15. 9.utorokSedembolestej Panny Márieslávnosť
16. 9.stredaSv. Kornélia a Cypriána, mučeníkovspomienka
20. 9.nedeľaDvadsiata piata nedeľa v Cezročnom období

Na základe odporúčaní hlavného hygienika Slovenskej republiky a Biskupského úradu v Nitre vás veľmi pekne prosíme, aby sme v týchto dňoch zvlášť obozretne dodržiavali protipandemické opatrenia pri bohoslužbách: nosenie rúšok, dezinfekciu rúk, kašľanie a kýchanie do vreckoviek prípadne lakťových ohybov, dôstojné a úctivé prijímanie Eucharistie na ruku a ak sa dá, zachovanie rozostupov medzi skupinami osôb, ktoré žijú v jednej domácnosti. Okrem toho prosíme všetkých, ktorí majú nariadenú karanténu alebo aj najmenšie príznaky respiračných ochorení, aby zostali doma a využili možnosť spojiť sa s nami duchovne alebo prostredníctvom internetového prenosu. Nech je aj v tomto prípade naše kresťanské svedectvo príkladné, aby sme predišli ďalšiemu zákazu verejných slávení a najmä šíreniu epidémie.

Večerné sv. omše v pondelok (14. 9. 2020) budú zo sviatku Povýšenia sv. kríža.

V utorok (15. 9. 2020) na Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska budú sv. omše ako v nedeľu (aj u Piaristov), nakoľko je štátny sviatok a deň pracovného voľna.

V stredu, v piatok a v sobotu slávi Cirkev jesenné kántrové dni: modlitbou a pokáním spoločne ďakujeme Bohu za tohoročnú úrodu. Máme za čo ďakovať, nezabudnime na to…

Vo štvrtok (17. 9. 2020) pozýva Centrum pre rodinu na “rodinnú sv. omšu”, ktorá sa bude sláviť vo farskom kostole o 18.00 hod.

Nasledujúce nedele sa budú v rámci sv. omší konať zbierky, ktoré boli kvôli pandémii z vôle Svätého Otca a biskupov preložené na jeseň. Konkrétne na budúcu nedeľu bude zbierka na podporu Kustódie sv. zeme. Veľmi vás prosíme o pochopenie a štedrosť, nakoľko títo naši bratia a sestry sú v starostlivosti o najsvätejšie miesta kresťanstva odkázaní na našu pomoc.

Oznamuje termíny ohľadom slávenia prvého sv. prijímania detí z ostatných základných škôl:

  • –  spoveď detí a ich príbuzných bude v sobotu 26. 9. 2020 od 9.00 hod. – 11.00 hod. vo farskom kostole
  • –  samotná slávnosť bude v nedeľu 27. 9. 2020, pri sv. omšiach o 9.00 hod. a o 11.00 hod. v Kostole Notre Dame a pri sv. omšiach o 9.00 hod a 11.00 hod vo farskom kostole. Toto rozdelenie na štyri slávenia je protipandemickým opatrením.

Aj dnes sme pozvaní, tak ako každú nedeľu od 9.30 hod. – 13.00, na posedenie v klubovni “Káčko” v Centre pre rodinu, pod mestkými múrmi na farskej ulici. 

Napokon zo srdca ďakujeme nášmu farskému zboru a zboru Piarissimo a všetkým, čo akýmkoľvek spôsobom zabezpečili nádhernú hodovú slávnosť v utorok. Ďakujeme aj za vaše krásne svedectvo viery a lásky k eucharistickému Kristovi pri výročnej farskej poklone.

Rímskokatolícka cirkev farnosť Trenčín, Mariánske námestie 2, 911 01 Trenčín, 032 743 32 76, 0910 852 349