TREMÍNY OHĽADOM PRVÉHO SV. PRIJÍMANIA 2020

TREMÍNY OHĽADOM PRVÉHO SV. PRIJÍMANIA 2020

Oznamuje termíny ohľadom slávenia prvého sv. prijímania detí z ostatných základných škôl:

  • spoveď detí a ich príbuzných bude v sobotu 26. 9. 2020 od 9.00 hod. – 11.00 hod. vo farskom kostole
  • samotná slávnosť bude v nedeľu 27. 9. 2020, pri sv. omšiach o 9.00 hod. a o 11.00 hod. v Kostole Notre Dame a pri sv. omšiach o 9.00 hod a 11.00 hod vo farskom kostole. Toto rozdelenie na štyri slávenia je protipandemickým opatrením.