VŠEOBECNÝ DIŠPENZ OD FYZICKEJ ÚČASTI NA NEDEĽNÝCH A SVIATOČNÝCH BOHOSLUŽBÁCH - DôLEŽITÉ!

VŠEOBECNÝ DIŠPENZ OD FYZICKEJ ÚČASTI NA NEDEĽNÝCH A SVIATOČNÝCH BOHOSLUŽBÁCH – DôLEŽITÉ!