PREDVIANOČNÉ SPOVEDANIE - DôLEŽITÉ!

PREDVIANOČNÉ SPOVEDANIE – DôLEŽITÉ!

Bratia a sestry!

Chceme vás informovať, že tento rok z dôvodu protipandemických opatrení, spoločné vianočné sv. spovede, tak ako ich poznáme, v našich farnostiach nebudú. To však neznamená, že sa nebudete môcť vyspovedať. V každej farnosti bude vytvorený dostatočný priestor k vianočnej sv. spovedi. To si však vyžaduje, aby ste chodili na sv. spoveď od začiatku adventu, aby ste si to všetci nenechávali na posledné dni pred Vianocami, lebo taká situácia by bola nezvládnuteľná. 

Veľmi vás prosíme, aby ste ku sv. spovedi  pristúpili vo svojej farnosti, aby ste nechodili na spoveď do iných farností, najmä do Trenčína, lebo takú situáciu by sme nevedeli zvládnuť bez toho, aby sa tam nevytvárali dlhé rady. 

Tí, ktorí z nejakých dôvodov nemôžete ísť doma na sv. spoveď, využite príležitosť spovedania na Skalke každý deň od 15:00 do 16:00.

V mene kňazov trenčianskeho dekanátu  vám ďakujem za pochopenie a ústretovosť.

                      Vsdp. Peter Beňo, trenčiansky dištriktuálny dekan

V našej farnosti (Trenčín) spovedáme od 30. 11. 2020 – 23. 12. 2020 každý pracovný deň (pondelok – piatok):

15.00 – 16.00 hod. – Farský kostol Narodenia Panny Márie

16.00 – 17.00 hod. – Kostol Notre Dame

Vaši kňazi+!