FARSKÉ OZNAMY - 2. ADVENTNÁ NEDEĽA (6. 12. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 2. ADVENTNÁ NEDEĽA (6. 12. 2020)

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

7. 12.pondelokSv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvispomienka
8. 12.utorokNepoškvrnené počatie prebl. Panny Márieslávnosť
13. 12.nedeľaTretia adventná nedeľa

Dnes je v Kostole sv. Anny prvonedeľná adorácia: začne sa po sv. omši o 8.00 hod. a ukončená bude o 17. 30 hod.

Zajtra (pondelok) budú večerné sv. omše o 16.00 hod. vo farskom kostole a o 17.00 hod v Kostole Notre Dame slávené už zo slávnosti Nepoškvrneného počatia.

V utorok je prikázaný sviatok Nepošvrneného počatia Panny Márie v lone jej matky – sv. Anny. Tomuto tajomstvu je zasvätený Kostol Notre Dame. Preto v tento deň alebo v jeho predvečer môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky všetci veriaci, ktorý nábožne navštívia toto posvätné miesto a pomodlia sa modlitbu Otče náš a Verím v Boha. Sv. omše v tento deň budú takto: o 7.00 hod v Kostole Notre Dame, o 8.30 v Kostole sv. Anny, o 9.00 hod. v Kostole Notre Dame pre deti z cirkevnej školy, o 16.00 fo farskom kostole a o 17.00 hod. v Kostole Notre Dame.

V piatok dopoludnia navštívime chorých, ktorí v predvianočnom období chcú pristúpiť ku sviatostiam. Ešte do štvrtka môžete nahlasovať ich mená a adresy v sakristiách kostolov, prípadne telefonicky, Podmienkou je, aby nikto z nich nebol v karanténe z dôvodu nákazy covidom.

V piatok po sv. omši o 16.00 hod. vo farskom kostole bude taizé adorácia, na ktorú vás srdečne pozývame.

V piatok Centrum pre rodinu pozýva na celonočnú adoráciu rodín za rodiny. Začne sa po sv. omši o 17.00 hod. v Kostole Notre Dame a bude ukončená v sobotu ráno, sv. omšou o 7.00 hod.

V sobotu bude vo farskom kostole o 8.00 hod. slávnostná rorátna sv. omša.

Pripomíname že z dôvodu protipandemických opatrení tento rok spoločné vianočné spovedanie nebude v takej forme, ako sme naň zvyknutí. To však neznamená, že sa nebudete môcť vyspovedať. V každej farnosti bude vytvorený dostatočný priestor na predvianočné spovedanie. To si však vyžaduje, aby ste chodili na sv. spoveď už teraz, počas adventu: veľmi dôrazne vás prosíme, aby ste si nenechávali vianočnú spoveď na poslednú chvíľu pred sviatkami! Taká situácia by bola nezvládnuteľná a z hľadiska šírenia pandémie nebezpečná. Tiež vás veľmi dôrazne prosíme, aby ste pristupovali k spovedi v rámci svojej farnosti, aby ste nechodili na spovede do iných farností, zvlášť v rámci Trenčína, lebo taká situácia by sa nedala zvládnuť bez toho, aby sa vytvárali dlhé rady. Tí, ktorí z nejakých dôvodov nemôžete ísť na sv. spoveď doma, využite príležitosť spovedania na Skalke, každý deň od 15.00 do 16.00 hod. V našej farnosti sa spovedá počas celého decembra až do 23.12. 2020 počas pracovných dní od 15.00 do 16.00 hod vo farskom kostole a od 16.00 do 17.00 hod. v Kostole Notre Dame.

Rímskokatolícka cirkev farnosť Trenčín, Mariánske námestie 2, 911 01 Trenčín, 032 743 32 76, 0910 852 349