FARSKÉ OZNAMY - 1. ADVENTNÁ NEDEĽA (29.11.2020)

FARSKÉ OZNAMY – 1. ADVENTNÁ NEDEĽA (29.11.2020)

FARSKÉ OZNAMY

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

30. 11.pondelokSv. Ondreja, apoštolasviatok
3. 12.štvrtokSv. Františka Xaverského, kňaza
Slávnosť titulu piaristického kostola
spomienka
6. 12.nedeľaDruhá adventná nedeľa

Dnes pri všetkých sv. omšiach konáme zvyčajnú jesennú zbierku na charitu. Za vaše milodary vyslovujeme v mene vedenia tejto inštitúcie, ale najmä v mene núdznych úprimnú vďaku!

Od zajtra budú počas celého adventu ranné sv. omše vo všedné dni v Kostole Notre Dame slávené pri sviečkach. Ak sa bude dať, bude použitý aj formulár rorátnych sv. omší (Panny Márie v Adventnom období). Srdečne pozývame na túto tradičnú adventnú aktivitu všetkých, zvlášť deti a ich rodičov.

Máme pred sebou prvopiatkový týždeň, čo znamená, že počas neho budeme spovedať približne hodinu pred sv. omšami.

Vo štvrtok bude od 15.00 hod. vo farskom kostole adorácia za nové duchovné povolania. V tento deň, je v piaristickom kostole slávnosť patróna, čo znamená, že pri nábožnej návšteve tohto miesta spojejnej s modlitbou Otče náš a Verím v Boha, môžete počas celého dňa za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

V piatok dopoludnia navštívime tých chorých, ktorých zvykneme na prvé piatky. Zároveň však prosíme, aby ste už v tomto týždni v sakristiách kostolov, prípadne telefonicky, nahlasovali mená a adresy ostatných nevládnych, ktorí v predvianočnom období chcú pristúpiť ku sviatostiam. Navštívili by sme ich v piatok, 11. 12. 2020. Podmienkou je, aby nikto z nich nebol v karanténe z dôvodu nákazy covidom.

V sobotu bude vo farskom kostole fatimská pobožnosť: začne sa o 8.00 hod. modlitbou posv. ruženca a bude pokračovať rorátnou sv. omšou. V tento deň bude tiež veľké upratovanie v Kostole Notre Dame: veľmi pekne prosíme všetkých, ktorí môžu, aby pri ňom pomohli. Začne sa po rannej sv. omši.

Na budúcu nedeľu bude v Kostole sv. Anny prvonedeľná adorácia: začne sa po sv. omši o 8.00 hod. a ukončená bude o 17. 30 hod.

Trenčiansky dištriktuálny dekan informuje, že z dôvodu protipandemických opatrení tento rok spoločné vianočné spovedanie nebude v takej forme, ako sme naň zvyknutí. To však neznamená, že sa nebudete môcť vyspovedať. V každej farnosti bude vytvorený dostatočný priestor na predvianočné spovedanie. To si však vyžaduje, aby ste chodili na sv. spoveď už teraz, od začiatku adventu: veľmi dôrazne vás prosíme, aby ste si nenechávali vianočnú spoveď na poslednú chvíľu pred sviatkami! Taká situácia by bola nezvládnuteľná a z hľadiska šírenia pandémie nebezpečná. Tiež vás veľmi dôrazne prosíme, aby ste pristupovali k spovedi v rámci svojej farnosti, aby ste nechodili na spovede do iných farností, zvlášť v rámci Trenčína, lebo taká situácia by sa nedala zvládnuť bez toho, aby sa vytvárali dlhé rady. Tí, ktorí z nejakých dôvodov nemôžete ísť na sv. spoveď doma, využite príležitosť spovedania na Skalke, každý deň od 15.00 do 16.00 hod. V mene kňazov dekanátu vopred ďakuje za pochopenie a ústretovosť trenčiansky dištriktuálny dekan, Peter Beňo.

V našej farnosti sa bude počas celého decembra až do 23.12. 2020 spovedať počas pracovných dní od 15.00 do 16.00 hod vo farskom kostole a od 16.00 do 17.00 hod. v Kostole Notre Dame.

Napokon ďakujeme Centru pre rodinu a zvlášť všetkým, ktorí popri svojich povinnostiach obetavo pripravovali adventné vence, že vďaka nim môžeme aj navonok hlbšie prežiť prípravu na Vianoce. Pán Boh odmeň!

Rímskokatolícka cirkev farnosť Trenčín, Mariánske námestie 2, 911 01 Trenčín, 032 743 32 76, 0910 852 349