ŠKAPULIARSKA SLÁVNOSŤ 8. 12. 2020 V KOSTOLE NOTRE DAME

ŠKAPULIARSKA SLÁVNOSŤ 8. 12. 2020 V KOSTOLE NOTRE DAME

POCHVÁLENÝ BUĎ PÁN JEŽIŠ KRISTUS!  

Podľa tradície, v noci z 15. na 16. júla 1251 mal generálny predstavený rádu karmelitánov sv. Simon Stock videnie Najsvätejšej Panny. Podala mu škapuliar a povedala: “Prijmi, najmilší synu, škapuliar tvojho rádu ako znak môjho bratstva, výsadu pre teba a pre všetkých karmelitánov. Kto v ňom zomrie, nebude trpieť vo večnom ohni. Je to znak spásy, záchrana v nebezpečenstvách, znamenie pokoja a večného záväzku.”

Panna Mária vo Fatime držala v rukách hnedý škapuliar na vrchole slnečného zázraku dňa 13. októbra 1917. Žiadala ho nosiť ako znamenie a pripomienku osobného zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie na obnovu mieru vo svete a v Cirkvi.

Pozývame Vás na:

prijatie karmelitánskeho Škapuliara

dňa 8. decembra 2020

po svätej omši o 17:00 hod. v chráme Notre Dame v Trenčíne

PRISĽÚBENIA:

  1. Kto v ňom zomrie, NEZAKÚSI VEČNÝ OHEŇ.
  2. Ako ctiteľ Božej Matky si zabezpečuje jej ochranu pre dušu i telo v tomto živote a MIMORIADNU POMOC V HODINE SMRTI.
  3. Každý, kto zachováva čistotu podľa stavu, BUDE VYSLOBODENÝ Z OČISTCA V PRVÚ SOBOTU PO SVOJEJ SMRTI.
  4. Tí, ktorí duchovne spojení s karmelitánskym rádom a majú ÚČASŤ NA JEHO DUCHOVNÝCH DOBRÁCH I PO SMRTI, ako sú sv. omše, sv. prijímania, sebazaprenia, modlitby, pôsty a pod.
  5. Členovia Bratstva Panny Márie Škapuliarskej môžu získať ÚPLNÉ ODPUSTKY v deň sviatku karmelitánskeho svätca. 

POVINNOSTI:

  1. PRIJAŤ karmelitánsky škapuliar z rúk kompetentného KŇAZA.
  2. VŽDY NÁBOŽNE NOSIŤ ŠKAPULIAR alebo medailónik, ako viditeľný znak, že patria Márii v rodine Karmelu.
  3. ŽIŤ ÚCTU k Panne Márii v duchu karmelitánskeho rádu takým spôsobom, že budú nasledovať čnosti Panny Márie a zjednocovať sa s ňou.
  4. NASLEDOVAŤ MÁRIU v jej spôsobe modlitby, rozjímať Božie slovo, vyhradiť si čas na osobnú modlitbu, hlavne na tú, ktorú určil kňaz v deň prijatia do škapuliara, modliť sa posvätný ruženec, litánie, deviatnik, Liturgiu hodín, často sa zúčastňovať na Eucharistii a snažiť sa zotrvávať v Božej prítomnosti, a v nej vykonávať svoje povinnosti.

Členovia bratstva si môžu prísť obnoviť členstvo. Môžeme sa tiež spolu zjednotiť prípravou na prijatie Škapuliara, a to modlitbou 9-dňovej NOVÉNY k Panne Márii Karmelskej – Škapuliarskej.