FARSKÉ OZNAMY - OSEMNÁSTA NEDEĽA CO (01. 08. 2021)

FARSKÉ OZNAMY – OSEMNÁSTA NEDEĽA CO (01. 08. 2021)

Liturgický kalendár:

4. 8.stredaSv. Jána Máriu Vianneya, kňaza – patróna farárovspomienka
5. 8.štvrtokVýročie posviacky Hlavnej mariánskej bazilikyľ. spomienka
6. 8.piatokPremenenie Pánasviatok
8. 8.nedeľaDevätnásta nedeľa v Cezročnom období

Dnes bude v Kostole sv. Anny zvyčajná prvonedeľná adorácia. Začne sa po sv. omši o 8.00 hod. a skončí sa euharistickým požehnaním o 17.30 hod. Povzbudzujeme vás, zvlášť rodiny s deťmi, využiť túto príležitosť a nájsť si počas dňa aspoň krátku chviľku na stíšenie sa pred sviatostným Spasiteľom

CPR TRENČÍN pozýva na Deň rodiny, ktorý sa uskutoční dnes (1. 8. 2021) v Parku Milana Rastislava Štefánika so začiatkom o 14.00 hod. Téma podujatia sa v tomto zameriava na hod- notu a dôležitosť otcovstva. Slogan preto znie “Otec na blízku”. Program bude zahŕňať sv. omšu, hudobné vystúpenia, divadielko, rodinné súťaže, tvorivé dielne a veľa iného. Vrelo oporúčame!

V pondelok, 2. 8. 2021, je možné získať tzv. porciunkulové odpustky. Deje sa tak pri príleži- tosti výročia posviacky Chrámu preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej anjelov v Assisi, ľudovo nazývaného “Porciunkula”, ktorý je celosvetovým duchovným centrom františkánov a miestom smrti sv. Františka. Tieto odpustky možno získať od dnešného (nedeľného) poludnia, počas celého zajtrajšieho dňa vo všetkých františkánskych, katedrálnych a farských kostoloch. Treba vykonať nábožnú návštevu jedného zo spomínaných chrámov spojenú s modlitbou Otče náš a Verím v Boha; samozrejme pri splnení zvyčajných podmienok (sviatostná spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca)

Pripomíname, že nasledujúci týždeň je prvopiatkový: spovedáme približne 45 min. pred sv. omšami; vo štvrtok od 16.00 hod.! bude vo farskom kostole adorácia za nové duchovné povo- lania; v sobotu od 8.00 hod. bude vo farskom kostole fatimská pobožnosť zavŕšená sv. omšou ku cti Božej Matky.

Rímskokatolícka cirkev farnosť Trenčín, Mariánske námestie 2, 911 01 Trenčín, 032 743 32 76, 0910 852 349