FARSKÉ OZNAMY - DVADSIATATRETIA NEDEĽA CO (05. 09. 2021)

FARSKÉ OZNAMY – DVADSIATATRETIA NEDEĽA CO (05. 09. 2021)

Liturgický kalendár:

7. 9.utorokSv. košických mučeníkovspomienka
8. 9.stredaNarodenie Panny Márie Titul farského kostolasviatok slávnosť
12. 9.nedeľaDvadsiataštvrtá nedeľa v Cezročnom období

Dnes (5. 9. 2021)je prvonedeľná adorácia Najsvätejšej sviatosti v Kostole sv Anny. Ukončená bude o 17.30 hod. eucharistickým požehnaním.

Upozorňujeme vás na dôležité zmeny v úradných hodinách farského úradu, platné od zajtrajšieho dňa (pondelok, 6. 9. 2021): V pondelok a v stredu budú úradné hodiny 17.00-18.00 hod., v piatok a v sobotu dopoludnia 9.00-10.00 hod. V utorok, štvrtok a v nedeľu úradné hodiny nebudú. Podrobnejšie si to môžete pozrieť na výveskách kostolov a internetovej stránke farnoti. Ďakujeme za pochopenie!

V utorok a stredu (7.-8. 9. 2021) budeme v našej farnosti sláviť Titul farského kostola – Narodenie Panny Márie. V tieto dva dni budú vo farskom kostole sväté omše posunuté na 18.00 hod. O 16.00 hod. sv. omše nebudú. V utorok, predvečer hodov, budeme sláviť sv. omšu spojenú s prvými vešperami slávnosti. Po nej bude až do 21.00 hod. adorácia v duchu Taizé. V stredu od 8.00 do 17.00 hod. bude výročná farská poklona. Pozývame všetkých stráviť chvíľu v pokoji a tichu pred eucharistickým Kristom v tomto uponáhľanom a nepokojnom svete. O 17.00 hod. sa budeme spoločne modliť posv. ruženec za našu farnosť a mesto a bude udelené eucharistické požehnanie clému Trenčínu. O 18.00 hod. sa začne pontifikálna hodová sv. omša, ktorú bude celebrovať Mons. Peter Beňo, pomocný nitriansky biskup. Počas týchto slávostných dní je možné pri nábožnej návšteve farského kostola a modlitbe Otče náš a Verím v Boha získať úplné odpustky za splnenia obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca). Hodovú slávnosť zakončí agapé pred farským kostolom, na ktoré ste všetci srdečne pozvaní. Prosíme šikovné a obetavé gazdinky o pomoc pri príprave v podobe koláčikov, pagáčikov a podob.

Z dôvodu tejto slávnosti budú v stredu (8. 9. 2021) zrušené: 1. sv. omša o 17.00 hod. v Kostole Notre Dame; 2. úradné hodiny od 17.00-18.00 hod.

V piatok (10. 9. 2021) o 19.00 hod. začne v Kostole Notre Dame duchovná akcia Noc s Bohom. Začne sa prednáškou pána dekana, vyvrcholí polnočnou sv. omšou a ukončí sa rannými chválami. Podrobnejší program nájdete na plagátoch v kostoloch a na našej internetovej stránke. V mene se- stričiek a spoločenstva eNDe srdečne pozývame!

Upozorňujeme na zmenu času odchodu autobusu do Šaštína na pápežskú sv. omšu dňa 15. 9. 2021. Autobus bude odchádzať nie o 6.00 hod. ale o 5.00 hod. Prosíme zainteresovaných, aby ste si dali navzájom vedieť o tejto zmene. Miesto odchodu ostáva nezmenené (Hašičská ulica, trenčín, smer od AS).

Deti a ich rodičov pozývame na detské sv. omše, ktoré budú bývať o 11.00 hod. vo farskom kostole. Pozývame deti zapojiť sa do liturgie týchto sv. omší: chlapcov k miništranskej službe a dievčatá do spevokolu. Nácvik piesní, ktoré pri sv. omši zaznejú bude každú nedeľu od 10.30 hod.

Napokon dôležitý oznam pre tohtoročných birmovancov: V piatok, 24. 9. 2021 o 17.00 hod. vo farskom kostole bude úvodné stretnutie birmovaneckej prípravy. Účasť birmovancov je nevyhnutná.

Rímskokatolícka cirkev farnosť Trenčín, Mariánske námestie 2, 911 01 Trenčín, 032 743 32 76, 0910 852 349