FARSKÉ OZNAMY – DVADSIATAŠTVRTÁ NEDEĽA CO (12. 09. 2021)

Liturgický kalendár:

13. 9.pondelokSv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvispomienka
14.9.utorokPovýšenie svätého krížasviatok
15. 9.stredaSedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenskaslávnosť
16.9.štvrtokSv. Kornela, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkovspomienka
18. 9.nedeľaDvadsiatapiata nedeľa v Cezročnom období

Ako iste všetci viete, dnes (12. 09. 2021) prichádza na návštevu našej krajiny Svätý Otec. V čase jeho príchodu o 15.30 hod. budú 12 minút zvoniť zvony kostolov ako prejav radosti nad touto výnimočnou udalosťou. Počas jeho návštevy sa má po každej sv. omši spievať pápežská hymna. Pobudne medzi nami do stredajšej slávnosti Patrónky nášho národa. Sprevádzajme jeho návštevu horlivejšími modlitbami a buďme vnímaví na posolstvo, ktoré nám Boh chce cez jeho službu adresovať.

V stredu je Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie Patrónky Slovenska. Sv. omše v predvečer tejto slávnosti (16.00 hod. FK a 17.00 hod. ND) však budú z Povýšenia sv. kríža. Sv. omše v deň slávnosti budú ako v nedeľu, s výnimkou sv. omše o 11.00 hod. vo farskom kostole. Táto sv. omša v stredu nebude, aby sme sa mohli čím viacerí duchovne spojiť so Svätým Otcom, ktorý bude o 10.00 hod. sláviť sv. omšu v Šaštíne. Tým, ktorí idú na túto sv. omšu osobne pripomíname, že autobus odchádza v tento deň ráno o 5.00 hod. z Hasičskej ulice (v smere od AS). Nezabudnite si občiansky preukaz, QR kód, ktorý ste obdržali po úspešnej registrácii a všetko potrebné na celodennú púť.

V tomto týždni slávime jesenné kántrové dni, kedy sa celá Cirkev spája v modlitbách vďaky za tohtoročnú úrodu. V našej farnosti sa k tomuto úmyslu pridáme v piatok, kedy budeme všetky sv. omše sláviť ako votívne Na poďakovanie za úrodu. Pri nich požehnáme plody zeme, ktoré by ste si prípadne priniesli do kostola.

CPR Trenčín pozýva vo štvrtok, 16. 9. 2021 o 18.30 hod. na rodinnú sv. omšu do záhrady Kláštora Redepmtoristov v Kostolnej – Záriečí.

V piatok, 24. 9. 2021 o 17.00 hod. vo farskom kostole bude úvodné stretnutie birmovancov. Ich účasť je nevyhnutná.

Vyslovujeme srdečné Pán Boh odmeň všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o veľmi pekné prežitie tohtoročných hodov! Ďakujeme tým, ktorí sa zapojili do brigády, prípravy nádhernej výzdoby, ešte krajšieho spevu, liturgie a prípravy agapé. Ceníme si krásne slová vďaky adresované pánovi bisku povi i nám a najmä je pre nás veľkým povzbudením vaša hojná účasť na výročnej farskej poklone i hlavnej sv. omši. Svedčí to o silno zakorenej láske k eucharistickému Kristovi a jeho Matke v tejto farnosti. Pán Boh zaplať!

Napokon chceme ešte vysloviť veľkú vďaku našim sestričkám pri Kostole Notre Dame, ako aj spoločenstvu eNDe za piatkovú Noc s Bohom. Myslíme, že všetci, ktorí sa zúčastnili, vedia o akú hlbokú duchovnú akciu išlo, a že naozaj treba ďakovať za takú peknú myšlienku, námahu pri príprave a realizácii a všetky Božie milosti, ktoré sme mohli týmto slávením získať. Pán Boh zaplať!

Rímskokatolícka cirkev farnosť Trenčín, Mariánske námestie 2, 911 01 Trenčín, 032 743 32 76, 0910 852 349