FARSKÉ OZNAMY - TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA CO (14.11.2021)

FARSKÉ OZNAMY – TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA CO (14.11.2021)

Liturgický kalendár: 17.11. streda Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky spomienka 20.11. sobota Výročie posviacky katedrálnej Bazilky sv. Emeráma v Nitre sviatok 14.11. nedeľa Krista Kráľa slávnosť Dnes je Svetový deň chudobných vyhlásený pápežom Františkom na záver Roku milosrdenstva. Pamätajme na to vo svojich modlitbách a…

FARSKÉ OZNAMY - TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA CO (07.11.2021)

FARSKÉ OZNAMY – TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA CO (07.11.2021)

Liturgický kalendár: 09.11. utorok Výročie posviacky Lateránskej baziliky sviatok 10.11. streda Sv. Leva Veľkého, pápež a učiteľ Cirkvi spomienka 11.11. štvrtok Sv. Martina z Tours, biskupa spomienka 12.11. piatok Sv. Jozafata, biskupa a mučeníka spomienka 14.11. nedeľa Tridsiata tretia nedeľa v Cezročnom období…

FARSKÉ OZNAMY - TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA CO (31. 10. 2021)

FARSKÉ OZNAMY – TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA CO (31. 10. 2021)

Liturgický kalendár: 01.11. pondelok Všetkých svätých slávnosť 02.11. utorok Spomienka na všetkých zosnulých veriacich 04.11 štvrtok Sv. Karola Boromejského, biskupa spomienka 31. 10. nedeľa Tridsiata druhá nedeľa v Cezročnom období Zajtra je slávnosť a prikázaný sviatok Všetkých svätých. Už dnešná večerná sv. omša o…

DUŠIČKOVÉ ODPUSTKY - DôLEŽITÉ!

DUŠIČKOVÉ ODPUSTKY – DôLEŽITÉ!

Úplné odpustky pre duše v očistci bude, tak ako minulý rok, možné získať po celý mesiac november 2021. Oznámila to Apoštolská penitenciária s vysvetlením, že vypočula prosby viacerých biskupov v súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou. Dá sa tak ľahšie predísť veľkému zhlukovaniu…

FARSKÉ OZNAMY - TRIDSIATA NEDEĽA V CO (24.10.2021)

FARSKÉ OZNAMY – TRIDSIATA NEDEĽA V CO (24.10.2021)

Liturgický kalendár: 28. 10. štvrtok Sv. Šimona a Júdu, apoštolov sviatok 31. 10. nedeľa Tridsiata prvá nedeľa v Cezročnom období Dnes bude po všetkých sv. omšiach celoslovenská zbierka na misie. Na Slovensku zvlášť je venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú veľmi postihnuté chudobou…

FARSKÉ OZNAMY - DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA CO (17.10.2021)

FARSKÉ OZNAMY – DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA CO (17.10.2021)

Liturgický kalendár: 18. 10. pondelok Sv. Lukáša, evanjelistu sviatok 22. 10. štvrtok Sv. Jána PAvla II., pápeža ľ. spom. 23. 10. sobota Výročie posviacky Kostola Notre Dame slávnosť 16. 10. nedeľa Tridsiata nedeľa v Cezročnom období (misijná) CPR Trenčín pozýva na…

SYNODA 2021-2023 - POZVANIE OD KBS K ZAPOJENIU SA

SYNODA 2021-2023 – POZVANIE OD KBS K ZAPOJENIU SA

Drahí bratia kňazi, milé rehoľníčky a rehoľníci, milí bratia a sestry, mládež i seniori a všetci ľudia dobrej vôle: srdečne Vás pozývame zapojiť sa do synody, ktorú Svätý Otec František slávnost- ne otvoril v nedeľu 10. októbra a v našich diecézach i na…

FARSKÉ OZNAMY - DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA CO (10.10.2021)

FARSKÉ OZNAMY – DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA CO (10.10.2021)

Liturgický kalendár: 15. 10. piatok Sv. Terézie Avilskej, panny a učiteľky Cirkvi spomienka 16. 10. nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa v Cezročnom období Dnes popoludní od 15.30 hod. sa bude v priestoroch CPR konať prvé stretnutie kurzu prirodzených metód plánovaného rodičovstva. Prihlásiť sa môžete…

2. VEĽKÉ STRENUTIE BIRMOVANCOV

2. VEĽKÉ STRENUTIE BIRMOVANCOV

Všetkých birmovancov srdečne pozývame na ďalšie veľké prípravné stretnutie, ktoré sa uskutoční sobotu 16. 10. 2021 o 10.00 hod. vo farskom kostole.

FARSKÉ OZNAMY - DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CO (03. 10. 2021)

FARSKÉ OZNAMY – DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CO (03. 10. 2021)

Liturgický kalendár: 4. 10. pondelok Sv. Františka Assiského spomienka 7. 10. štvrtok Ružencovej Panny Márie spomienka 3. 10. nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa v Cezročnom období Dnes je v Kostole sv. Anny prvonedeľná adorácia: začne sa po sv. omši o 8.00 hod….